Hopp til hovedinnhold


Utidig og tøvete aksjon

Det pågår åpenbart en aksjon for å fortelle folk over hele landet at det ikke er, eller har vært, noen krise i luftambulansetjenesten i Nord-Norge, skriver Nordlys på lederplass gjengitt i Nordnorsk debatt.

Det hele er en propagandakrig som bare er egnet til å skremme tandre nordlendinger, er budskapet.

Grovere nedvurdering av folk helt nord i landet er det lenge siden vi har sett. Men holdningene forteller oss at arrogansen, nedlatenheten og trangen til å fortelle oss som bor «oppi der» hva som er vårt eget beste, dessverre lever i beste velgående. Besserwisserne i mer urbane strøk i kongeriket, hvor avstanden til operasjonsbordet er 15 minutter om hjerteinfarktet inntreffer, kan fortelle oss at luftambulansekrisen i nord er en innbilt krise.

Og de har flere kort i ermet: de vet nemlig også hvem som har skylden for at enfoldigheten og uforstanden har rammet oss kollektivt: det er «røde leger» og helsepersonell på ytterste venstre fløy. Det er de som har skremt opp befolkningen, ikke det faktum at mange finnmarkinger i praksis er uten tilfredsstillende akuttmedisinsk hjelp, når det ikke finnes ett eneste operativt ambulansefly som er i stand til å lande på kortbanenettet.

Det er ikke ulovlig her i landet å være partipolitisk aktiv. Det er heller ikke forbudt å støtte partiet Rødt. Helsepersonell som skjøtter jobben sin, skal varsle når en tjeneste som koster staten flere hundre millioner i året, ikke når ut til dem som har krav på den: syke mennesker som trenger øyeblikkelig hjelp, uansett hvor i landet de måtte bo! Å tie om dette vil være en grov forsømmelse.

Det er et velkjent triks når man nå mistenkeliggjør kommuneleger eller sykepleiere i luftambulansetjenesten ved å tillegge dem en annen agenda enn den de har: å påpeke at en livsviktig helsetjeneste ikke fungerer som den skal.

Det er utidig når noen forsøker å avskilte helsepersonell med solid erfaring og kunnskap om akuttmedisin som meningsberettiget fordi de har markert seg partipolitisk. Vi trenger tvert imot flere som varsler når helsevesenet svikter så fundamentalt som det tidvis har gjort i luftambulansetjenesten det siste året.

Det siste vi har behov for, er såkalte alternative stemmer som forsøker å dysse ned fakta, og fortelle oss at det slett ikke er, eller har vært, noen krise. Hva skal man kalle det, når situasjonen tidvis har vært at ingen ambulansefly kan lande på kortbanenettet? Når myndighetene må leie inn Forsvaret for å ha nødvendig beredskap? Når Helse Nord ser seg nødt til å sette krisestab? Eller når helseministeren i Stortinget fastslår at beredskapssituasjonen ikke er god nok?

Luftambulansen er en del av primærhelsetjenesten i Finnmark. Det finnes ingen alternative syketransporter når det står om livet til et barn i Berlevåg. En titt på kartet vil være en god start for de som trenger nødvendig folkeopplysning i denne saken. Dem er det dessverre forbausende mange av.

Les hele lederen til Nordlys

Tidligere medieklipp om saken

Januar: 
Anbud på liv og helse – et mareritt i nord
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene
Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga
Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift
Vil at staten skal overta driften av luftambulansen
Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner
Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
– Usant om Babcocks ansatte
En krise skapt av hva eller hvem? 
Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Desember: 
Vil at staten skal overta luftambulansetjenesten 
En krise skapt av hva eller hvem? 
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock! 
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket