Flyambulansetjenesten, påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner

– Det er ikke de enkelte pilotene i Babcock jeg kritiserer – min kritikk retter seg mot flygerforeningen (LTF) og ledelsen der, skriver Kjetil Vik i et nytt innlegg i Altaposten.

Bakgrunn: En krise skapt av hva eller hvem? 

Tilsvar 1: Sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

Tilsvar 2: Usant om Babcocks ansatte

Juha Seppola, Advokat og HR Direktør i Babcock Scandinavian AirAmbulance, har 03.01.2020 i et svar på mitt innlegg i Altaposten 31.12.2019 (En krise skapt av hva eller hvem) hevdet at mine utsagn er usaklige – og at jeg påstår at det brukes ulovlige aksjoner.

Hvorvidt han mener at argumentene ikke har betydning for saken eller at påstandene er feil sies intet om – dog kan det se ut som om han mener jeg bedriver feilinformasjon.

I tillegg har Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, i et innlegg i Altaposten 06.01.2020 karakterisert mine uttalelser som «usanne» og hevder at jeg ikke har satt meg inn i realitetene.

Både Seppola og Carlsen mener jeg kritiserer de enkelte flygerne i Babcock – dette er feil. Jeg retter min kritikk mot flygerforeningen (LTF).

At Seppola i tillegg hevder at Luftambulansens Flygerforening (LTF) ikke tåler å bli kritisert tar jeg til informasjon – her stiller jeg meg undrende. En fagforening som angivelig fronter sine medlemmers interesser må tåle å bli omtalt og sågar kritisert i det offentlige rom. Det merkelige i denne sammenheng er at LTF ikke selv uttaler seg i saken, men skyver dette ansvaret over på andre.

Mitt innlegg baserer seg på dokumenterbare utsagn – det er altså ikke slik at jeg farer med usannheter.

I forbindelse med operatørbyttet har LTF ekskludert medlemmer som frivillig søkte jobb i Babcock. Andre flygere ble truet til å følge LTFs linje og flere flygere ble utsatt for utfrysing/isolering/trakassering for å skulle holde ro i rekkene. Flygere har trukket søknader om instruktør-/lederstillinger i Babcock etter påtrykk fra LTF. Alt dette er dokumenterbare fakta – jeg har vært i kontakt med flere flygere som har opplevd og kan bekrefte dette.

Seppola og Carlsen hevder at LTF samarbeider godt med Babcock for å finne løsninger – dette står i skarp kontrast til hva Luftambulansetjenesten (LAT) HFs direktør Juell hevdet i en intern presentasjon 23 okt 2019 «Utfordringer med operatørbytte» (gjengitt av bl a VG).

Her er et av punktene «Personell – ikke nødvendigvis på tilbudssiden verken i forkant eller etterkant av bytte». Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at personellet oppfattes som en problemfaktor i forbindelse med operatørbyttet.

LAT HF har neppe utstrakt direkte kontakt med operatørens personell, så denne informasjonen må i hovedsak stamme fra operatørene selv – altså Lufttransport og Babcock.

At hverken Seppola eller Carlsen har fått med seg dette er oppsiktsvekkende.

For øvrig stemmer Juells presentasjon med mitt utsagn om at LTF har problematisert «alt» fra det tidspunkt Babcock ble tildelt denne kontrakten. Jeg har kalt dette en aksjon, men på ingen måte antydet at denne har vært ulovlig. Det er bare ekstremt lite produktivt med tanke på å få operatørbyttet til å fungere og flyene på beredskap.

Sykemeldinger har i varierende grad vært benyttet som et virkemiddel for å redusere ambulanseflyberedskapen. Dette lar seg relativt enkelt dokumentere med å analysere sykemeldingsstatistikk og beredskapsgrad for de siste to år. I tillegg har flygere publisert statusmeldinger på sosiale media som viser hvordan man tar fly av beredskap via sykemelding.

Etter mitt innlegg i Altaposten 31.12.2019 har jeg mottatt et utall støtteerklæringer fra personer i alle ledd av Luftambulansetjenesten, inkludert flygere i Babcock. De fleste av disse meldingene har jeg fått muntlig, pr melding eller mail – mange kvier seg for å vise ståsted via offentlige kanaler/sosiale media. Samtlige tilbakemeldinger uttrykker at mitt innlegg er «spot on/to the point» og «endelig er det noen som tør å sette søkelys på problemet». At Seppola da hevder at det «i artikkelen fremmes en rekke usaklige påstander….» faller på sin egen urimelighet. Og for å presisere: Det er ikke de enkelte pilotene i Babcock jeg kritiserer – min kritikk retter seg mot flygerforeningen (LTF) og ledelsen der.

Les hele innlegget i Altaposten

Tidligere medieklipp om saken

Januar: 

Anbud på liv og helse – et mareritt i nord

Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten

Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene

Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga

Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift

Vil at staten skal overta driften av luftambulansen

Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner

Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

– Usant om Babcocks ansatte

En krise skapt av hva eller hvem? 

Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon

Man skulle vært gift og bodd i Bergen

Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe

Desember: 

Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt

Lykke til i 2020, Babcock! 

Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag

2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Luftambulansedirektøren i intern presentasjon: «Politikken blir viktigere enn fornuften»

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok

«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»

Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse

Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter

Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt

AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen

Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap

Babcock: – Vi ba om gradvis overgang

Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil

Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock

Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud

Fem nye fly settes inn

Babcock kan få kjemperegning

Har sviktet 286 ganger

Seks av seks fly tilgjengelig i nord

Helse Nord har satt krisestab

Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock

UNN: Åtte uønskede hendelser

Første flylege sier opp jobben

Vil at staten skal ta over flyambulansene

Et av flyene i drift igjen

Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt

Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok

Forbedret ambulanseflyberedskap i november

Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom

November: 

Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen

Ber om støtte fra Forsvaret – igjen

Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord

Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord

Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge

Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes

Oktober:

Måtte svare for ambulanseflyberedskapen

Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer

September: 

Ambulansefly tilbake i tjeneste

August: 

Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil

Juli: 

Normal drift for flyene fra torsdag

Babcock venter full beredskap neste uke

– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs

– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil

Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger

– Gilbert bidrar til unødig uro

Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord

Babcock får hjelp av Forsvaret

Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt

Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

Luftambulansen varsler svekket kapasitet

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet

Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter

Frykter ny krise for ambulansefly

Babcocks ambulanseflytjeneste i gang

Juni: 

Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet

April: 

Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige

Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.