Hopp til hovedinnhold


– Usant om Babcocks ansatte

– Et absurd vrengebilde, skriver Yngve Carlsen, forbundsleder Norsk Flygerforbund i et innlegg i Altaposten.

Bakgrunn: En krise skapt av hva eller hvem? 
Mer: Ambulanflysaken - sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
1. juli 2019 overtok Babcock Scandinavian AirAmbulance luftambulanseoppdraget for ambulansefly i Norge. Med dette fikk også i underkant av 100 av LO og Norsk Flygerforbunds medlemmer ny arbeidsgiver.
At overtakelsen fra den tidligere operatøren, Lufttransport, har vist seg å by på utfordringer, er ingen overraskelse for Norsk Flygerforbund.
Dette var også årsaken til at vi allerede i 2016 advarte helseminister Bent Høie om hva som måtte sikres for at et operatørskifte på samtlige luftambulansebaser på en gitt dato og klokkeslett skulle være gjennomførbart. Dessverre ble det ikke lyttet til vårt viktigste råd, å sikre operativ erfaring og kompetanse, som var bygd opp i tjenesten gjennom tiår.
Med nasjonale krisetiltak i mer enn 6 måneder etter operatørskiftet, og fortsatt krisestab i Helse Nord for å ivareta liv og helse i våre nordligste fylker, må vi dessverre konstatere at vår frykt for konsekvensene av et operatørskifte ikke var overdrevet.
Utpeking av syndebukker og fordeling av skyld for situasjonen vi nå står i kan selvsagt være interessant, men det bidrar ikke til å løse dagens utfordringer i tjenesten. Det er derfor oppsiktsvekkende at det faktisk finnes krefter som nå forsøker å legge ansvaret på pilotene som etter operatørskiftet er satt i en svært krevende situasjon ift. å kunne utføre dette livsviktige samfunnsoppdraget.
I et debattinnlegg i Altaposten 31.12 fremsetter pensjonert major Kjetil Vik svært grove, usanne og til dels injurierende påstander om aksjoner fra flygerne i tjenesten og våre lokale tillitsvalgte. Om Vik hadde brukt sin tidligere erfaring til å reflektere over årsakene til dagens krise, og mulige veier ut av denne, kunne dette muligens ha vært et bidrag til en opplyst debatt.
Når Vik derimot bruker svunnen autoritet til å fremstille et nærmest absurd vrengebilde, der flygerne skal ha satt folks liv og helse i fare gjennom påståtte aksjoner og «falske» sykemeldinger, er det behov for å si tydelig fra om dette er usanne påstander.
Det er derfor gledelig at Babcocks HR-direktør, Juha Seppola, i et innlegg i Altaposten og Nordlys 3.1 også imøtegår Viks påstander på det sterkeste. Seppola slår fast at påstander om at sykdom hos selskapets piloter er regisserte aksjoner fra fagforeningen, faller på egen urimelighet. Han fremhever også at mange av selskapets piloter forlot julefeiring med sine familier for å fylle vaktene til sine syke kollegaer, og at det også var en helt riktig beslutning av syke ansatte å ikke stille på jobb da de jo kunne smitte andre.
Når Vik til overmål også mener å ha funnet hovedårsaken til dagens krise, vil jeg hevde at også her er han på villspor. Å påstå at våre lokaltillitsvalgte fra første dag skal ha motarbeidet sin nye arbeidsgiver, gjennom å konstruere flest mulig problemer, slik at kontrakten skulle misligholdes og at oppdragsgiver dermed skulle kunne annullere denne, har absolutt ingen rot i virkeligheten.
Faktum er at vårt fremste mål siden det ble klart at det skulle bli et operatørskifte har vært å sikre tjenesten gjennom å få på plass en avtale som videreførte erfaring og kompetanse.
Dette burde vært sikret av staten, og ikke blitt overlatt til partene å løse. Ambulanseflygerne har sterk lojalitet til, og ønsker å være i, luftambulansetjenesten. De forholder seg profesjonelt til at Babcock vil være deres arbeidsgiver i årene som kommer.
Les hele innlegget hos Altaposten

Tidligere medieklipp om saken

Januar: 
Anbud på liv og helse – et mareritt i nord
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene
Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga
Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift
Vil at staten skal overta driften av luftambulansen
Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner
Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
– Usant om Babcocks ansatte
En krise skapt av hva eller hvem? 
Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Desember: 
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock! 
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket