Hopp til hovedinnhold


Luftambulansekrisen – en mediehistorie

Det er grunn til å spørre om det er opposisjonspolitikerne – og deres støttespillere i pressen – som utgjør den største trusselen mot «verdens beste luftambulansetilbud» og publikums oppfatninger av tjenesten, skriver Carl-Erik Grimstad, stortingsrepresentant (V), Helse- og omsorgskomiteen, i et innlegg i Dagens Medisin.
DET ER EN underdrivelse å si at det de siste par årene har stormet rundt luftambulansetilbudet i Norge. – Stopp dette kaoset før folk dør, skrev avisa Nordlys på lederplass 9. desember.
«Kaoset» dreide seg om svekket beredskap etter at det ble avdekket tekniske problemer ved de ti ambulanseflyene til operatøren, selskapet Babcock. Senere oppsto sykdom blant flygerne som også rammet beredskapen.
UNDERKOMMUNISERINGEN. Beredskapsprosenten i august, september og oktober var på noe i overkant av 90 prosent. I november hadde det bedret seg noe, til 93,28 prosent. I desember var den totale beredskapen på 110,7 prosent etter at regjeringen og operatøren hadde satt inn sine tiltak. Operatøren, Babcock, sto alene for over 90 prosent.
All beredskap som ikke svarer til kontrakten med operatøren, er bekymringsfull – særlig i Nord-Norge, som har omtrent dobbelt så mange luftambulanseoppdrag som samlet i landet ellers. Situasjonen knyttet til tekniske problemer – fra 6. til 20 desember – var på mange måter alvorlig. Det er små sikkerhetsmarginer i flybransjen, og det var på et tidspunkt helt nødvendig å la flyene stå på bakken.
Den innsatsen som ble gjort både av operatør og myndigheter for å avhjelpe dette, står det stor respekt av og er sterkt underkommunisert.
OPPOSISJONEN. Noen av de politikerne som har kritisert regjeringen sterkest, var i 2009/10 i en ganske lignende situasjon, men uten at det tiltrakk seg oppmerksomhet verken på Stortinget eller i pressen. I 2009 fikk ikke bare regjeringen Stoltenberg fornyet tillit, men også Lufttransport, som igjen hadde vunnet anbudskonkurransen om operatøransvaret. I anbudet lå anskaffelsen av nye fly. Dette var åpenbart nødvendig: De gamle maskinene begynte å skrante, men flyene lot vente på seg.
Statistikken for 2009 viste at flyene, av tekniske årsaker, var utmeldt hele 300 timer. Beredskapen i 2009 var på 90.83 prosent, og året før var det enda verre; 87.62 prosent.
I kontrakten med Lufttransport i denne tiden var det et krav om 95 prosents beredskap – innenfor den tiden som var innenfor det selskapet selv kunne kontrollere. Denne flykontrakten startet i juni 2009, men forsinkelse ved installasjon av medisinsk innredning gjorde at flyene ikke kom i tjeneste før våren/sommeren 2010, altså ett år etter.
UTFORDRINGENE. Beredskap er i denne situasjonen altså et forhold målt opp mot kontrakten som selskapet har under sin kontroll. I tillegg kan det oppstå forhold som hviletidsbestemmelser, mangel på flysykepleiere etc. som gjør at beredskapen svekkes. For 2008 og 2009 var således den totale beredskapen på 86.49 og 87.94 (henholdsvis 2008/09-tall basert på Lufttransports opplysninger). I nåværende kontrakt er det ikke noe absolutt krav til prosent-beredskap, men i stedet listet opp kvalitetskrav knyttet til personelltilgjengelighet, teknisk svikt og eventuell reservekapasitet.
Det er på grunn av de mange elementene som inngår i beredskapsbegrepet at det er vanskelig å regne ut beredskap over tid, for eksempel per måned, uten å analysere tallene bak de daglige oppdateringene. Dette kan være årsaken til at Nordlys og kommunelege Eggesvik bommer når de kategorisk fastslår at beredskapen i desember 2019 var på 83 prosent – lenge før den oppdaterte statistikken forelå.
Det viser seg nå at totaltallet for desember var på 110,6 prosent. Den totale beredskapen for andre halvår 2019, inklusive ekstra flyressurser fra operatør, fra LAT HF og fra Forsvaret, var på 95 prosent. For 2009 var det tilsvarende tallet 90,6 prosent.
POSITIVITETEN. Så skulle man tro at situasjonen i 2008 og 2009 ville ha medført ramaskrik. Jeg har gjennomgått Retriever for perioden 1. januar 2008 til 1. januar 2011 for alle norske medier, og jeg brukte lufttransport og luftambulanse som søkeord. Jeg finner ingen oppslag som omtaler denne beredskapssvikten. Jeg kan ta feil, det var mer enn 51.000 treff på søkeordene, men jeg har gjennomgått NTBs over 800 oppslag, og jeg har søkt på Nordlys – den mest kritiske avisen det siste året – og andre medier i landsdelen som har vært aktive.
Tvert imot beskrives luftambulansetjenesten som «verdens beste luftambulanse», i avisa Fremover (7. februar 2012) og i Nordlys (4. juni 2010) Antydninger til kritikk i de artiklene jeg har lest, kommer frem enkelte steder vedrørende ambulansesituasjonen på Svalbard, for eksempel en tvillingfødsel omtalt i Harstad Tidende (26. januar 2009), da foreldrene måtte bli igjen i Longyearbyen på grunn av dårlig kapasitet på flyet.
Fra 2019 er for øvrig dette kapasitetsproblemet løst. Tvert imot er svært mange artikler positive og den norske tjenesten blir her og der beskrevet som verdens beste.
NEDTONINGEN. De dype problemene med leveranse og utmelding i ambulansetjenesten ble ikke, verken av pressen eller det politiske miljøet, ansett som en nevneverdig hendelse, til tross for at Luftambulansetjenesten har beskrevet det i sine årsrapporter. Noen få oppslag jeg har kommet over, registrerer problemer i Lufttransport AS, men ingen laster hverken selskap eller politiske myndigheter for det. Tonen er jevnt over vennlig innstilt både til politikere og flyselskap: «Etter ett år i Sveits er nå det første av tre nye ambulansefly ankommet Finnmark. Flyene er siste nytt med god miljøprofil», skriver Altaposten. Forsinkelsen på et år ble ikke nevnt.
POLITISERINGEN. Tilsvarende, for en annen treårs-periode – fra 1. januar 2017 til 1. januar 2020, ble situasjonen sterkt politisert fra første stund. Det reageres både på anbudsformen (en ordning innført på 1980-tallet) på den politiske så vel som den administrative ledelsen – og på den nye operatøren. Ordbruken reflekterer jevnt over debattklimaet i Stortinget: «Bent Høie må ta sin hatt og gå», «En komplett skandale», «Utelukker ikke mistillit», «Hele prosessen må granskes», og «Dette er en varslet krise».
Og Senterpartiets Kjersti Toppe mener at staten må overta luftambulansetjenesten. Alt dette til tross for at beredskapen i noen måned aldri har vært under 90 prosent.
FORBEDRINGEN. De siste ti årene er luftambulansetilbudet sterkt forbedret. Norge har fått en ambulansedekning med fly og helikopter som landet aldri har vært i nærheten av:

  • Budsjettrammen for tjenesten ble økt med 100 millioner kroner på et år (25 prosents økning) i 2019.
  • Det er nye kortbanefly på alle baser, det er bedre navigasjonsutstyr i alle flyene.
  • Et problem med hensyn til luftambulanse til Svalbard er tatt hånd om: Et mellomstort jetfly som kan nå Nord-Norge og Longyearbyen med mye utstyr og flere leger/sykepleiere om bord, er anskaffet.
  • De problemene som er oppstått, er tatt hånd om i et samarbeid med Forsvaret og med stor innsats fra Babcock.
  • Til tider har beredskapen vært på over 100 prosent.
  • Ingen kritiske ulykker har oppstått som følge av tekniske/administrative problemer eller på grunn av sykdom blant besetningen.

Det er nå et halvt år siden Babcock overtok.
TRUSSELEN. Årsaken til at det er så mye mediestøy i 2019 i forhold til den åpenbart mer kritikkverdige situasjonen i 2009/2010, gir seg selv: Vi står overfor fire/fem partier på regjeringsjakt. Vi står overfor et område av landet der medisinskfaglig og politisk engasjement er sammenvevd på en helt annen måte enn andre steder. Vi er vitne til en populistisk bølge, anført av et Senterparti med et utvisket kortidsminne knyttet til beslutninger det selv har vært delaktig i, for ikke å glemme en retorikk hentet fra et slags tankegods i sosiale medier som gjør meg flau på rikspolitikkens vegne.
Les hele innlegget hos Dagens Medisin

Medieklipp om saken

Januar: 
Har ennå ikke oversikt over ekstrakostnadene
Støre sier staten tar over luftambulansetjenesten om han blir statsminister
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Anbud på liv og helse – et mareritt i nord
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene
Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga
Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift
Vil at staten skal overta driften av luftambulansen
Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner
Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
– Usant om Babcocks ansatte
En krise skapt av hva eller hvem? 
Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Desember: 
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock! 
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket