Hopp til hovedinnhold


Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene

Hvorfor holder helseministeren og departementet hans tilsynelatende en vernende hånd over et selskap som ikke har levert etter kontrakt? spør Nordlys sin leder i Nordnorsk debatt.

Bakgrunn: Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga

Helseminister Bent Høie la fredag fram en plan for å bedre luftambulansetjenesten i Nord-Norge etter alt kaoset det siste trekvart året. Planen er å plassere et nytt jetfly i Tromsø og et helikopter permanent i Kirkenes. Jetflyet i Tromsø skal avlaste de flyene som kan lande på kortbanenettet.

Planen kunne vært helt grei, hvis det ikke var for finansieringen. Det er ingen tvil om at dette vil koste penger, et ekstra jetfly er dyrt å drifte. Men hvem får regningen?

Jo, den blir i siste instans sendt til pasientene. Ifølge Høies plan skal merkostnadene fordeles på helseforetakene, etter eierandel. Det betyr ganske enkelt at luftambulansetjenesten kommer til å spise enda mer av budsjettene til blant andre Helse Nord, noe som igjen kan gå ut over sykehusdriften, for eksempel.

Det er ganske utrolig at statsråd Høie sender regningen for manglende leveranser fra anbudsvinner Babcock til helseforetakene og dermed til pasientene. Det er verken akseptabelt eller logisk. De som sitter med ansvaret for krisen i luftambulansetjenesten, slipper tilsynelatende unna.

Ansvaret for anbudsprosessen ligger som kjent hos LAT HF (Luftambulansetjenesten Helseforetak). Prosessen som ble gjennomført har vært kritisert sønder og sammen, og med god grunn. Men i LAT har de ikke vært påfallende opptatt av å ta selvkritikk. Tvert imot, VG fikk innsyn i en intern presentasjon som direktør Øyvind Juell i LAT holdt i oktober. Der oppga han tapende flyoperatør, personellet (pilotene), politikere og mediene som de største utfordringene i denne saken, og ikke Babcock, den nye operatøren.

Dersom det ikke kommer ekstra bevilgninger til drift av et ekstra jetfly og helikopter, går denne skandalen inn i en ny fase. Dette vil gå ut over sykehusene i Nord-Norge. En ekstra regning på mange millioner til ambulansefly, vil nødvendigvis medføre at andre oppgaver må vente, eller reduseres.

Høies plan tar derfor konfliktnivået i denne saken til nye høyder. Med den utviklingen saken nå har fått, der de som har ansvaret, LAT HF og Babcock, kan gå fri, må skandalen få noen konsekvenser.

Les hele lederen hos Nordnorsk debatt

Tidligere medieklipp om saken

Januar: 
Anbud på liv og helse – et mareritt i nord
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga
Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift
Vil at staten skal overta driften av luftambulansen
Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner
Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
– Usant om Babcocks ansatte
En krise skapt av hva eller hvem? 
Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
 
Desember: 
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock! 
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket