Hopp til hovedinnhold


Har ennå ikke oversikt over ekstrakostnadene

Onsdag redegjorde helseministeren for Stortinget om situasjonen i luftambulansetjenesten, skriver Dagens Medisin.

– Jeg er ikke fornøyd med at Babcock ikke enda har levert etter avtalen, sa helseminister Bent Høie da han onsdag redegjorde i Stortinget om situasjonen i luftambulansetjenesten.
– Det har vært en vanskelig periode og det har blitt mobilisert på en imponerende måte. Jeg vil takke alle som har stått på i ekstraordinære situasjoner, sa Høie.
Helseministeren brukte god tid på å gå gjennom situasjonen for luftambulansetjenesten i tiden etter at kontrakten med den nye flyoperatøren Babcock SAA ble inngått og frem til i dag. Helseministeren viste til at tidligere kontraktbytter også har vært utfordrende.
– En overgang til ny kontrakt vil alltid være krevende i luftambulansen. Forrige gang, i 2009, gikk det ett år før beredskapen var stabil.
Høie blant annet trakk frem at det var et ønske om å få til en gradvis overgang fra gammel til ny operatør, med overtakelse av én og én base.
– Dette lot seg ikke gjøre og det gjorde overgangen problematisk.
Har ikke total oversikt
Opposisjonen har over tid etterspurt tall på de økonomiske kostnadene ved ekstratiltakene som er satt inn i luftambulansetjenesten. Helseminister Bent Høie hadde ingen slik oversikt med seg til stortingspolitikerne onsdag.
– Vi har fortsatt satt inn ekstratiltak og det foreligger derfor ikke en endelig økonomisk oversikt. Det er ingen oversikt over Babcocks manglende oppfølging av kontrakten og vi vet ikke prislappen på tiltakene jeg har bedt helseregionene om å arbeide med å få på plass, sa Høie.
– Det avgjørende for meg nå er å styrke og sikre befolkningens luftambulansetilbud og gjenopprette tilliten til tjenesten. De økonomiske sidene kommer i annen rekke.
Regningen lander ikke på Helse Nord alene
Høie understreket imidlertid at regningen ikke vil ende kun hos Helse Nord.
– I utgangspunktet skal merutgiftene fordeles på helseforetakene etter eierandel. Den fordelingen er på 40 prosent for Helse Sør-Øst og 20 prosent for de andre helseregionene, også Helse Nord.
Vil ha ekstrabevilgning
I debatten i kjølvannet av Høies redegjørelse etterlyste både Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Bjørnar Moxnes (Rødt) en oversikt over kostnadene av ekstratiltak. Arbeiderpartiet tok til orde for at ekstrakostnadene ikke faller på de regionale helseforetakene, men heller dekkes som en egen post på statsbudsjettet.
– Vi mener de ekstrakostnadene som er veltet over på et for trangt sykehusbudsjett må dekkes i en ekstrabevilgning i statsbudsjettet. Dette vil vi fremme forslag om hvis ikke regjeringen gjør det selv, sa Kjerkol.
Les mer om saken hos Dagens Medisin