Hopp til hovedinnhold


Flyambulansetjenesten, påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner

– Det er ikke de enkelte pilotene i Babcock jeg kritiserer – min kritikk retter seg mot flygerforeningen (LTF) og ledelsen der, skriver Kjetil Vik i et nytt innlegg i Altaposten.
Bakgrunn: En krise skapt av hva eller hvem? 
Tilsvar 1: Sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
Tilsvar 2: Usant om Babcocks ansatte
Juha Seppola, Advokat og HR Direktør i Babcock Scandinavian AirAmbulance, har 03.01.2020 i et svar på mitt innlegg i Altaposten 31.12.2019 (En krise skapt av hva eller hvem) hevdet at mine utsagn er usaklige – og at jeg påstår at det brukes ulovlige aksjoner.
Hvorvidt han mener at argumentene ikke har betydning for saken eller at påstandene er feil sies intet om – dog kan det se ut som om han mener jeg bedriver feilinformasjon.
I tillegg har Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, i et innlegg i Altaposten 06.01.2020 karakterisert mine uttalelser som «usanne» og hevder at jeg ikke har satt meg inn i realitetene.
Både Seppola og Carlsen mener jeg kritiserer de enkelte flygerne i Babcock – dette er feil. Jeg retter min kritikk mot flygerforeningen (LTF).
At Seppola i tillegg hevder at Luftambulansens Flygerforening (LTF) ikke tåler å bli kritisert tar jeg til informasjon – her stiller jeg meg undrende. En fagforening som angivelig fronter sine medlemmers interesser må tåle å bli omtalt og sågar kritisert i det offentlige rom. Det merkelige i denne sammenheng er at LTF ikke selv uttaler seg i saken, men skyver dette ansvaret over på andre.
Mitt innlegg baserer seg på dokumenterbare utsagn – det er altså ikke slik at jeg farer med usannheter.
I forbindelse med operatørbyttet har LTF ekskludert medlemmer som frivillig søkte jobb i Babcock. Andre flygere ble truet til å følge LTFs linje og flere flygere ble utsatt for utfrysing/isolering/trakassering for å skulle holde ro i rekkene. Flygere har trukket søknader om instruktør-/lederstillinger i Babcock etter påtrykk fra LTF. Alt dette er dokumenterbare fakta – jeg har vært i kontakt med flere flygere som har opplevd og kan bekrefte dette.
Seppola og Carlsen hevder at LTF samarbeider godt med Babcock for å finne løsninger – dette står i skarp kontrast til hva Luftambulansetjenesten (LAT) HFs direktør Juell hevdet i en intern presentasjon 23 okt 2019 «Utfordringer med operatørbytte» (gjengitt av bl a VG).
Her er et av punktene «Personell – ikke nødvendigvis på tilbudssiden verken i forkant eller etterkant av bytte». Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at personellet oppfattes som en problemfaktor i forbindelse med operatørbyttet.
LAT HF har neppe utstrakt direkte kontakt med operatørens personell, så denne informasjonen må i hovedsak stamme fra operatørene selv – altså Lufttransport og Babcock.
At hverken Seppola eller Carlsen har fått med seg dette er oppsiktsvekkende.
For øvrig stemmer Juells presentasjon med mitt utsagn om at LTF har problematisert «alt» fra det tidspunkt Babcock ble tildelt denne kontrakten. Jeg har kalt dette en aksjon, men på ingen måte antydet at denne har vært ulovlig. Det er bare ekstremt lite produktivt med tanke på å få operatørbyttet til å fungere og flyene på beredskap.
Sykemeldinger har i varierende grad vært benyttet som et virkemiddel for å redusere ambulanseflyberedskapen. Dette lar seg relativt enkelt dokumentere med å analysere sykemeldingsstatistikk og beredskapsgrad for de siste to år. I tillegg har flygere publisert statusmeldinger på sosiale media som viser hvordan man tar fly av beredskap via sykemelding.
Etter mitt innlegg i Altaposten 31.12.2019 har jeg mottatt et utall støtteerklæringer fra personer i alle ledd av Luftambulansetjenesten, inkludert flygere i Babcock. De fleste av disse meldingene har jeg fått muntlig, pr melding eller mail - mange kvier seg for å vise ståsted via offentlige kanaler/sosiale media. Samtlige tilbakemeldinger uttrykker at mitt innlegg er «spot on/to the point» og «endelig er det noen som tør å sette søkelys på problemet». At Seppola da hevder at det «i artikkelen fremmes en rekke usaklige påstander….» faller på sin egen urimelighet. Og for å presisere: Det er ikke de enkelte pilotene i Babcock jeg kritiserer – min kritikk retter seg mot flygerforeningen (LTF) og ledelsen der.
Les hele innlegget i Altaposten

Tidligere medieklipp om saken

Januar: 
Anbud på liv og helse - et mareritt i nord
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene
Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga
Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift
Vil at staten skal overta driften av luftambulansen
Flyambulansetjenesten - påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner
Ambulanseflysaken - sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
– Usant om Babcocks ansatte
En krise skapt av hva eller hvem? 
Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Desember: 
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock! 
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansedirektøren i intern presentasjon: «Politikken blir viktigere enn fornuften»
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket