Hopp til hovedinnhold


En krise skapt av hva eller hvem?

Det er helt legitimt å være uenig med vilkårene i en anbudsprosess – og marker sitt standpunkt rundt dette. Når markeringene går ut over de pasienter som har behov for flyambulanse i Norge har aksjonene gått altfor langt, skriver Kjetil Vik, pensjonert major i Luftforsvaret i et innlegg i Altaposten.
Den nasjonale flyambulansetjenesten har i mer enn to år vært preget av en utrolig mengde negativ publisitet i media. Hovedproblemet har vært mangel på fly tilgjengelig for ambulansetransporter, spesielt til/fra flyplasser på kortbanenettet.
Det har stort sett ukentlig vært saker i media med fokus på dette, i enkelte perioder har det daglig kommet til dels katastrofepregede oppslag hvor manglende beredskap har vært tema.
Hva er så årsaken til denne voldsomme oppmerksomheten i media – og hvem er det som skaper denne «krisen»?
Pasienttransport med fly har vi hatt i Norge helt siden Viggo Widerøe gjennomførte den første sivile transporten av en pasient i 1932. Luftambulanse (med fly og helikopter) ble i 1988 organisert under en felles statlig organisasjon (Statens Luftambulanse) – i dag heter organisasjonen «Luftambulansetjenesten HF».
Luftambulansetjenester utføres av både sivile og statlige operatører, i hovedsak ivaretas i dag tjenestene med ambulansefly av en sivil operatør/flyselskap som har avtale med Luftambulansetjenesten HF. Kontrakten med staten (via Luftambulansetjenesten HF) inngås etter en anbudskonkurranse hvor alle flyselskap kan delta på visse premisser – dette er likt for både helikopter og fly.
Kontrakter mellom Staten og operatørselskap har fungert rimelig greit siden 1988. Tidligere operatører har vært bla a Norving, Air Express og Mørefly. Lufttransport AS overtok operatøransvaret for ambulanseflyene i 1995 (etter fusjon med AS Mørefly) og hadde avtale med staten i flere kontraktsperioder frem til 01.07.2019, da overtok Babcock Scandinavian AirAmbulance ansvaret for denne tjenesten.
Ambulanseflytjenesten har opp igjennom årene med ujevne mellomrom vært omtalt i media, de fleste ganger med positive reportasjer hvor tjenestens betydning for befolkningen i landet har vært i fokus.
Fra tid til annen har det dukket opp saker med litt mer negative fortegn, ofte knyttet til manglende tilgang på ambulansefly ifm bl a flygerstreik (2006 og 2016) samt at Lufttransport ikke kunne stille ambulansefly av korrekt kvalitet (ifølge forpliktelsene i ny avtale med Staten i 2008/2009).
Små avvik i ambulanseflyberedskapen grunnet andre «hverdagslige» forhold var ikke «stoff for media» - i hovedsak ble slike avvik løst internt i den statlige luftambulansetjenesten.
Babcock Scandinavian AirAmbulance inngikk, etter forutgående anbudskonkurranse, avtale med Luftambulansetjenesten HF i juni 2017. Umiddelbart medførte dette svekket ambulanseflyberedskap i Norge – angivelig fordi flygerne ikke følte seg i stand til å føre flyene pga uvisshet om fremtidig jobb.
I de mer enn to årene som har fulgt etter dette har det vært stadig nye medieoppslag om dårlig beredskap for ambulansefly – hvilket toppet seg nå i jula (2019) da alle (3) ambulansefly i Finnmark var utmeldt grunnet sykdom i besetningene!
7 av 10 piloter var syke (samt 2 av de flygerne som hadde bakvakt), i tillegg var det også sykemeldinger blant helsepersonellet.
Er det virkelig mulig at 9 av 12 piloter (75%) er syke samtidig? Tilfeldigvis på samme tid av året hvor det er til dels umulig å få andre piloter transportert til Finnmark pga manglende flyruter i julehøytiden? En brukbar matematiker vil nok kunne bekrefte at sannsynligheten for at dette skal inntreffe samtidig er så liten at man kan se bort fra at dette faktisk er mulig som en tilfeldighet.
Hva er så årsaken til manglende beredskap for ambulanseflyene?
De hyppigste årsaker/syndebukker nevnt i media er (i tilfeldig rekkefølge)
· Regjeringen (Helseminister Bent Høye)
· Byråkratiet (Luftambulansetjenesten HF, Direktør Juell)
· Anbudssystemet (bl a mangel på krav til virksomhetsoverdragelse)
· Operatøren (Babcock Scandinavian AirAmbulance)
Det kan nok pekes på en del feil hos alle disse aktørene/systemene, men dette er ikke hovedproblemet. Det samme/tilsvarende system har eksistert under varierende regjeringer og byråkrati i mer enn 30 år – uten store problemer/høylytte protester.
Operatøransvaret har skiftet flere ganger – relativt uproblematisk. Anbudskonkurranser er utbredt innen flybransjen i Norge – alle sivile flygere i Norge er klar over dette. Byråkratiet og kravene i kontraktene er forbedret for hver anbudsperiode – nå burde vel tjenesten snart fungere optimalt?
Ingen medieoppslag har satt søkelys på hovedårsaken – hvilket er en (etter hvert) mindre gruppe flygere som tilsynelatende nekter å akseptere at ambulanseflykontrakten med Luftambulansetjenesten HF er overtatt av en ny operatør.
Flygerforeningen i Lufttransport (nå Luftambulansetjenestens Flygerforening, LTF) har «fra første dag» motarbeidet Babcock Scandinavian AirAmbulance. Årsakene har vært flere, men 3 hovedproblemer synes å ha vært fremtredende:
1. Manglende sikkerhet for å få fortsette i jobben sin (ikke krav om virksomhetsoverdragelse)
2. Risiko for lavere lønn/dårligere betingelser
3. Frykt for mindre innflytelse over egne arbeidsvilkår
De fleste av oss kan skjønne at dette er vanskelig å forholde seg til i startfasen, men nå man vel snart bli ferdige med sutringen? Eller er det slik at flygerforeningen ikke godtar de avtaler man har fremforhandlet/akseptert?
LTF har problematisert «alt» fra det tidspunkt Babcock fikk kontrakt om operatøransvaret for flyambulansetjenesten.
I tillegg til å stille utallige spørsmål til diverse myndigheter vedrørende mer eller mindre relevante tolkninger til regelverk (f eks ved å nekte å godta godkjente utdannings-/konverteringsprogrammer for ny flytype) sørger LTF for at mye arbeidstid i Babcock (samt Luftambulansetjenesten HF og Luftfartstilsynet) må benyttes til å behandle henvendelser om allerede avklarte problemstillinger.
Ergo har man mindre kapasitet til å planlegge operasjoner og drift av tjenesten. Det synes som om dette også har vært hensikten fra LTFs side – man ønsker å konstruere flest mulig problemer for den nye operatøren slik at kontrakten misligholdes og oppdragsgiver (Luftambulansetjenesten HF) skal ha mulighet til å annullere kontrakten.
Hvordan denne dårlig kamuflerte aksjonen har fått med seg et stort hylekor i presse og sosiale medier er for meg en gåte. At utenforstående kan ledes i feil retning er forståelig, men at journalister og flere presumptivt oppegående leger lar seg villede er totalt ubegripelig!
Les hele innlegget hos Altaposten

Tidligere medieklipp om saken

Januar: 
Anbud på liv og helse – et mareritt i nord
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene
Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga
Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift
Vil at staten skal overta driften av luftambulansen
Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner
Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
– Usant om Babcocks ansatte
En krise skapt av hva eller hvem? 
Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Desember: 
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock! 
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket