Hopp til hovedinnhold


Anbud på liv og helse — et mareritt i nord

Det finnes nok av eksempler på at offentlig styring ikke nødvendigvis fungerer bedre enn privat tjenesteproduksjon. Men spørsmålet er om liv og helse egner seg for anbudsrunder, der også politikerne settes sjakk matt, skriver Harstad Tidende på lederplass.
Etter et halvt år med den nye operatøren Babcock, er det temmelig åpenbart at skiftet har blitt et mareritt for både helseforetaket, den svenske operatøren og ikke minst pasienter og pårørende. I Finnmark er situasjonen spesiell på grunn av lange avstander og det totale avhengighetsforholdet til luftambulansen når det haster. Derfor har krisen blitt ekstra merkbar der, og nok en gang sitter mange med en følelse av mangel på trygghet.
At det oppstår feil og sykdom er vanskelig å sette seg til doms over, men prosessen har vært alt annet enn god, både før, under og etter overtakelsen. Hullene i beredskapen har simpelthen vært for store, og det er god grunn til å lure på om modellen fungerer. Skal det spares penger i anbudsrunder, handler det gjerne om betingelser, vaktordninger og utstyrsparken — og da kan selv små marginer bli avgjørende for hvem som får en tiårskontrakt.
For Babcocks vedkommende måtte de overta hele arbeidsstokken over natta og sørge for at både utstyr og piloter var 100 prosent klare. Fra sekund én. Man kan trygt konkludere med at det ikke gikk helt som planlagt. Vi har i alle fall lært at i framtida må kvaliteten på tjenesten være enerådende i vurderingen av hvem som skal operere luftambulansen, ikke pris.
Det begynner å nærme seg 20 års fartstid for helseforetakene. Det har vært noen gode erfaringer, men dessverre ser man også her at blåruss-mentaliteten har fått for stor plass. Lønnsnivået har tatt av, selv med profesjonaliserte styrer med relativt få politikere innblandet i selve drifta. Ett av problemene er at det ikke lønner seg å bruke ekstra tid på helheten innenfor helse og omsorg, for eksempel å holde en pasient i hånda.
Erfaringene siden 2002 viser oss også at helseforetakene opererer utenfor reell politisk kontroll. Det er mulig vi har hatt en rekke med svake helseministre, men vi tror først og fremst problemet er strukturelt. I tilfelle en helseminister griper inn, vil det fungere som mistillit og ren intervenering av styrerommene.
Les hele lederen hos Harstad Tidende

Tidligere medieklipp om saken

Januar: 
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene
Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga
Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift
Vil at staten skal overta driften av luftambulansen
Flyambulansetjenesten - påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner
Ambulanseflysaken - sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
– Usant om Babcocks ansatte
En krise skapt av hva eller hvem? 
Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Desember: 
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock! 
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansedirektøren i intern presentasjon: «Politikken blir viktigere enn fornuften»
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket