Hopp til hovedinnhold


Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

Debatten sporer fullstendig av når skyteskiven blir sykdom hos våre piloter, skriver Juha Seppola, advokat og HR-direktør i Babcock i Nordnorsk debatt.
Bakgrunn: En krise skapt av hva eller hvem? 

Den 31.12.2019 publiserte Altaposten en artikkel med overskriften «En krise skapt av hva eller hvem?». I artikkelen fremmes en rekke usaklige påstander om våre ansatte piloter.

Siden Babcock overtok driften av ambulanseflyene 1. juli, har det vært 5 500 medieoppslag om tjenesten. Bare den siste måneden har det vært 3 000 oppslag i norske medier. Den store oppmerksomheten har gjort meg bekymret for våre ansatte. Det å lese om egen arbeidsgiver og selve tjenesten på denne måten, gir svært dårlige arbeidsvilkår. Dette kan gå utover den livsviktige jobben de er satt til å gjøre, og er i seg selv en grunn til å mane til saklighet i debatten.

Helseberedskapen består blant annet av sykehus, ambulansebiler, ambulansehelikopter og ambulansefly. I noen tilfeller kan man i tillegg få bistand fra Forsvaret. Alle er enige om at dette er helt vitalt for å sikre et best mulig tilbud til folk, uansett om de bor i Kirkenes eller i Oslo. Det er helt naturlig at det blir debatt når noe i denne kjeden ikke fungerer optimalt, og det er riktig at vi som selskap får kritikk når vi ikke leverer i henhold til kontrakt. Jeg synes også det er riktig og viktig at det er debatt om hvilke tjenester det offentlige skal settes ut på anbud. Men etter min vurdering har debatten kommet ut av proporsjoner.

Debatten sporer etter min vurdering fullstendig av når skyteskiven blir sykdom hos våre piloter, og med en klar hentydning til at det er fagforeningen som står bak. Når man ser på hvordan mange av våre piloter har forlatt julefeiring med sine familier for å fylle vaktene til sine syke kollegaer, forstår man at denne påstanden faller på sin egen urimelighet.

Dette er ansatte som har lang og bred erfaring fra tjenesten. Der vet hvor viktig den er for befolkningen. Og om noen er i tvil: Det er en helt riktig beslutning av våre ansatte å ikke stille på jobb når de er syke og kan smitte andre. De frakter tross alt allerede svært syke pasienter.

Jeg har også en annen oppfatning av pilotenes fagforening enn artikkelforfatteren. I mitt daglige virke er det viktig å ha god dialog med alle fagforeninger. Jeg opplever fagforeningen for pilotene som en viktig støttespiller for at vi som selskap skal lykkes. Det understrekes i denne sammenheng at vi ikke alltid er enige, men slik vil det alltid være. Men selv ved uenighet bidrar foreningen til å finne alternative løsninger.

Vi har heldigvis dyktige piloter, teknikere og administrative tilsatte som brenner for tjenesten og som daglig og hver helg står på for at dette skal fungere. De har stått rakrygget i stormen siden oppstart, og bretter opp ermene hver eneste dag for tjenesten, selv om de leser den ene negative artikkel etter den andre. Det er ikke vanskelig å forstå at det kan være belastende nærmest kontinuerlig å måtte forklare hvordan arbeidshverdagen faktisk er, når de kommer hjem eller møter venner.

Les mer om saken hos Nordnorsk debatt

Tidligere medieklipp om saken

Januar: 
Anbud på liv og helse – et mareritt i nord
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene
Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga
Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift
Vil at staten skal overta driften av luftambulansen
Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner
– Usant om Babcocks ansatte
En krise skapt av hva eller hvem? 
Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Desember: 
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock! 
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket