Hopp til hovedinnhold


Babcock: – Vi ba om gradvis overgang

Utskjelte Babcock slår tilbake. De mener det hadde vært bedre om de kunne ta over en og en flybase slik de ba om, i stedet for sju baser på seksten timer, ifølge Dagbladet.
Etter at tekniske problemer satte fem av elleve norske ambulansefly på bakken, har kritikken haglet mot operatøren Babcock.
Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil skrote kontrakten med selskapet – en av landets fremste anbudseksperter mener også at grunnlaget for å si opp kontrakten er til stede.
Ledelsen i Babcock beklager problemene.
Samtidig mener de det ville vært enklere om de hadde fått det slik de ønsket da de overtok tjenesten fra den tidligere operatøren i sommer.
– Vi har hatt noen utfordringer siden vi overtok. Blant annet var det svært krevende å overta 91 piloter fra tidligere operatør over natten. Vi er glade for at vi har fått erfarne piloter, men det hadde vært bedre med en gradvis overgang slik vi tok til orde for, sier driftssjef Hilde Sjurelv til Dagbladet.

16 timer på sju baser

Etter å ha vunnet anbudskonkurransen, overtok Babcock operatøransvaret for de norske ambulanseflyene i sommer. De tok over etter selskapet Lufttransport FW som hadde drevet tjenesten i 25 år, men hele overtakelsen skulle skje på én dag.
– Vi overtok sju flybaser ett minutt over midnatt 1. juli. Da hadde vi fått tilgang til basene først klokka åtte om morgenen dagen før, en søndag. På 16 timer skulle vi rigge opp utstyr og sette opp tekniske tjenester på baser fra Gardermoen til Kirkenes.
– Ett minutt over midnatt fikk vi også 91 nye medarbeidere som ikke kunne fly våre fly, men måtte gjennom den siste treningen, sier Sjurelv.
Ifølge Babcock-lederen ble det slik fordi det var definert i kontrakten at de skulle overta alle basene 1. juli 2019.
Sjurelv sier de forsøkte å få det endret, men uten å lykkes.
– Vi skjønte at dette kom til å bli veldig krevende. Sammen med Luftambulansetjenesten HF jobbet vi fram et forslag om å overta base for base. Vi mente det ville gi større ro og trygghet i overgangen. Dette ønsket ikke Norsk flygerforbund. Det ønsket heller ikke den tidligere operatøren Lufttransport FW og det gjorde at vi måtte ta over alt på en gang, sier hun.
Verken Norsk flygerforbund eller Lufttransport FW er enige i beskrivelsen.

Ikke enige

Frank Wilhelmsen i Lufttransport FW sier det er helt feil at de ikke ville la Babcock overta basene mer gradvis.
- Vi ga dem tilbud å ta over pilotene tidligere slik at de kunne ta over base for base. Vi var også fleksibel på tidspunkt. Men de ønsket å leie inn pilotene fra oss, og det sa vi nei til. Vi mente at de da måtte overta arbeidsgiveransvaret. Hvis en leier ut personell innen luftfart, så har en et delansvar som vi ikke ønsket å sitte på i dette tilfellet, sier han til Dagbladet.
Heller ikke forbundsleder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen er enig i Babcocks beskrivelse.
Les mer om saken hos Dagbladet

Mer om saken: 

Desember: 
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Luftambulansedirektøren i intern presentasjon: «Politikken blir viktigere enn fornuften»
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket