Hopp til hovedinnhold

Eierne våre

Ambulanseforum eies av Norges Røde Kors, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norges Ambulanseforbund. 

I 1988 ble Ambulanseforum et aksjeselskap.

I dag er

  • Norges Røde Kors majoritetseier med 44 prosent av aksjene.
  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse har 41 prosent av aksjene.
  • Norges Ambulanseforbund har 15 prosent av aksjene.

Eierne tar ikke utbytte av eventuelle overskudd, og subsidierer heller ikke Ambulanseforum.

Styret per 2020: 

  • Tom Hanssen, styreleder, representant fra SNLA.
  • Peter Meyer, nestleder, representant fra Norges Røde Kors.
  • Marit Thon Lossius, styremedlem, representant fra SNLA.
  • Sigbjørn Ljusnes, styremedlem, representant fra Norges Røde Kors.
  • Anders Riise, styremedlem, representant fra Norges Ambulanseforbund.

I 1988 hadde Ambulanseforum fire eiere:
Norges Røde Kors, Falken, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norges Ambulanseforbund. Den gangen var Røde Kors, Falken og Norges Ambulanseforbund (private drivere) store aktører i ambulansetjenesten, og SNLA var, og er fremdeles, en pådriver for å forbedre prehospital tjeneste.
Ambulanseforum arrangerte sin første konferanse, eller «messe» som det ble kalt den gangen, i 1973. Det første tidsskriftet kom ut i august 1975. Siden da har konferansen vært arrangert årlig og fagtidsskriftet har kommet med fire til seks utgaver i året.

Ambulanseforums tidsskrift er medlem av Fagpressen, drives etter redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og tekstreklameplakaten, og opererer således uavhengig av eierne.