Hopp til hovedinnhold


Luftransport svarer på redaktørens kommentar: Statistikk kan brukes til så mangt

Hvorfor LAT har endret sin rapporteringspraksis er uvisst, skriver Kjetil Indrevik driftsdirektør i Lufttransport i en kommentar i Avisa Nordland.

Bakgrunn: Lykke til i 2020, Babcock! 

I en kommentar fra redaktør Hans Trygve Holm i Avisa Nordland (AN) vises det til flere sammenlikninger av statistiske tall.

Her er ikke det statistiske materiale brukt korrekt. Epler må sammenliknes med epler.

I denne kommentaren fra AN-journalisten skjer ikke dette. Tallene som oppgis for Babcock er tilgjengelighet innenfor operatørens kontroll, som det virker som LAT offentliggjør i dag, mens tallene som oppgis for Lufttransport er den faktiske tilgjengelighet, der blant annet utmelding pga hviletid (duty), manglende sykepleier mm. er trukket fra, og følgelig blir lavere.

I vårt samvirke med LAT HF gjennom mange år var det bestandig dette tallet, faktisk tilgjengelighet, som ble benyttet, og kommunisert, for måling av tjenestens prestasjoner. Det er også den faktiske tilgjengelighet som betyr noe for samfunnet, da dette kort og godt gjenspeiler når flyet kan benyttes som ambulansefly.

Hvorfor LAT har endret denne rapporteringspraksis er uvisst.

2008 og 2009-tallene som benyttes her stammer fra den atter foregående kontrakt, hvor kravene var svakere enn mellom 2009-2019 (95%) kontrakten, som igjen er svakere enn 2019-2024 kontrakten, (ca. 98%)

Statistikk kan som kjent brukes til det formål man ønsker å tilfredsstille, og her er AN journalisten på gyngende grunn, når han sammenlikner tilgjengelighet innenfor operatørens kontroll for Babcock med Lufttransport sin faktiske tilgjengelighet.

Tilgjengeligheten for Lufttransport i 2009 (innenfor operatørens kontroll) var 94,51% (gammel og ny kontrakt)

Faktum, etter ny kontrakt ble satt i kraft i har Lufttransport produsert 1-3% over kontrakten (95%) hvert eneste kvartal (alle tall som tilgjengelighet innenfor operatørens kontroll), bortsett fra våren 2018 (laveste tilgjengelighet i hele kontraktsperioden 2. kvartal på 88,92%,) da personellet valgte å forlate tjenesten. Når dette var rettet opp, avsluttet vi med 96,2% i første halvår 2019.

AN journalisten bør etterspørre disse tallene (faktisk tilgjengelighet) hos LAT i Bodø før han foretar sine sammenlikninger, da det som sagt er de som er oppgitt for Lufttransport gjennom våre kontraktsperioder. Det spørs om ikke disse statistikkene da kryper faretruende nedover 80-tallet, og for Nord-Norge av og til helt til 80% etter 1.juli.

Etter det jeg minnes var det både leger og politikere som hadde en mening om dette våren 2018, da Lufttransport ikke presterte i henhold til Kontrakten. Akkurat som de har det nå.

Det som også er et interessant tall å se på, er bruken av begrepet hviletid, hvor stor prosent utgjør dette for de 5 siste måneder kontra de foregående år? Dette tallet er viktig, for det sier noe om hvor stort presset er på tjenesten, og ja, det er høyt for de siste 5 måneder. Så det er mulig de legene som omtales som «røde» har rett i sine påstander likevel, når statistikken leses av noen som forstår den, og det gjør de, for det er som sagt den faktisk leverte beredskap som legene må forholde seg til.

Les hele kommentaren i Avisa Nordland

.