Hopp til hovedinnhold


Hever beredskapsnivået på grunn av situasjonen i luftambulansen

Fylkeslegen i Troms og Finnmark vurderer at situasjonen i luftambulansetjenesten krever økt overvåking. Derfor har fylkeslegen nå høynet beredskapsnivået, melder NRK Troms.
Fylkeslegen har fulgt situasjonen med operatørbytte i luftambulansetjenesten siden sommeren 2018.
Fylkeslegen ber nå om daglige rapporter fra kommunene om situasjoner knyttet til behov for ambulansetransport. I tillegg mottar de daglige rapporter fra Helse Nord.
De siste dagene har det stormet rundt luftambulanseflyene i Norge. Mandag satte både Helse Nord og Luftambulansetjenesten krisestab på ubestemt tid. Bakgrunnen er det som begynte med at fem ambulansefly ble tatt ut av tjeneste grunnet feil. Fire av elleve ambulansefly er fortsatt ute av beredskap, og feilen er enda ikke funnet.

Setter inn fem ekstra fly

Helse Nord og Luftambulansetjenesten orienterte om beredskapssituasjonen i Nord-Norge klokka 14 tirsdag.
Der fortalte direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, at fem ekstra fly settes inn for å bedre situasjonen.
Ifølge Juell vil luftambulanseoperatøren Babcock hente inn tre fly fra Sverige, hvorav ett også kan lande på kortbane. I tillegg hentes det inn to kommersielle jetfly. Det ene er allerede i drift, mens det siste hentes inn på torsdag.
Det var 1.juli at Babcock overtok ansvaret for ambulanseflytjenesten. Ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø har det vært en «betydelig økning» i registrerte forsinkelser siden selskapet tok over.
Les mer om saken hos NRK

«Alt» om saken fra april 2019: 

Desember: 
Luftfarttilsynet: Urealistisk å få nye fly i luften på få dager
Babcock får ikke se avviksrapporten
Helse Nord har satt krisestab
Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket