Hopp til hovedinnhold


Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt

Marius Hansen, daglig leder i Babcock, beklager situasjonen med ambulansefly i nord. Men han mener også selskapet har fått kritikk for ting utenfor deres kontroll, skriver VG.

– Jeg kan først og fremst si at vi beklager at vi har kommet opp i denne situasjonen. Vi skulle helst ha unngått det, sier Babcock-sjef Marius Hansen til VG.

VG møter ham i Tromsø, i Babcocks kontorer like ved rådhuset. Han har vært daglig leder for Babcock Skandinavia fra 2017, etter at faren hans trakk seg tilbake som sjef for selskapets operasjoner. Det har vært en turbulent periode.

Men når Babcock-sjefen skal oppsummere hva som har gått galt da de skulle ta over tjenesten i sommer, er det i hovedsak tre ting han peker på:

  • Kontrakten selskapet fikk av Luftambulansetjenesten HF var for uklar om operatørbyttet.
  • Stortinget overstyrte helseminister Høie og endret forutsetningene midt i prosessen med å overta driften.
  • Det tekniske trøbbelet selskapet har hatt de siste ukene

I Babcocks kontrakt står det at alle basene skulle overtas av ny operatør den 1. juli 2019. Men det står ikke hvordan man skal sikre en «sømløs overgang» fra gammel til ny operatør, påpeker Hansen.

– Det er en kontrakt som har forbedringspotensial på overgang, sier han.

Han sier Babcock har sagt at dette bør endres neste gang tjenesten skal lyses ut.

– Hadde en plan

Hele anbudsprosessen i 2017 var svært kontroversiell: Det lå ikke noe krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet. Hadde det gjort det, ville de som vant anbudet blitt tvunget til å overta alle piloter og teknikere fra den gamle operatøren med samme vilkår.

Det hadde Babcock ikke planer om å gjøre – de skulle ansette piloter selv. Men så instruerte Stortinget helseminister Bent Høie (H) om å «sikre at erfaring og kompetanse» i luftambulansetjenesten overføres.

– Vi hadde en plan for hvordan vi skulle jobbe frem mot overtagelsen. Disse planene måtte vi gjøre om på. Vi er glade for at vi fikk 91 av de 98 dyktige pilotene med videre, men vi fikk samtidig noen utfordringer. Blant annet fikk vi ikke mulighet til å trene dem ferdig før vi startet opp, og det skapte noen følgefeil som vi har brukt tid på å rette opp.

Les mer om saken hos VG

Saken medieklipp for medieklipp siden april

Desember: 
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket