Hopp til hovedinnhold


Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudskonkurransen uten piloter

Det statlige selskapet Luftambulanse­tjenesten tar selv­kritikk i sin egen evalueringsrapport. Risikoen ved å bytte operatør ble ikke oppdaget tidlig nok, skriver Klassekampen.

Da Babcock vant konkurransen om å fly ambulansefly i Norge sommeren 2017, hadde ikke selskapet ansatt en eneste pilot.
Likevel kom Babcock godt ut av vurderingen som Luftambulansetjenesten gjorde i forbindelse med anbudskonkurransen. Selskapet fikk 10 av 10 mulige poeng på kompetanse. I begrunnelsen for å gi kontrakten til Babcock heter det at selskapet hadde tilbudt «samme kompetanse» som konkurrenten.
I en evalueringsrapport til styret i Luftambulansetjenesten slår helseforetaket fast at dette likevel ikke gikk etter planen.
I rapporten tar Luftambulansetjenesten selvkritikk for ikke å ha forutsett problemene som ble oppsto da et hundretalls piloter skulle bytte arbeidsgiver.
«Et risikomoment som ikke ble identifisert tidlig nok i mottaksprosjektet, var selve overgangen fra gammel til ny kontrakt», heter det i rapporten.

Møtte pilot-trøbel

Problemene begynte allerede før Babcock tok over ambulanseflyene.
Flere piloter sa opp jobbene sine i den gamle operatøren Lufttransport AS, og beredskapen ble svekket allerede i fjor vår.
Da Babcock tok over, ble beredskapen «redusert, og tidvis svært redusert», heter det i evalueringsrapporten. En av årsakene var at i overgangen mellom de to selskapene ville ikke pilotene bytte arbeidsgiver uten tariffavtale i det nye selskapet.
Det tok tid å trene opp pilotene og svært lang tid før en ny tariffavtale var på plass.
Først 22. november i år, nesten fem måneder etter at Babcock tok over, hadde pilotene stemt gjennom en ny avtale.
Mangelen på en tariffavtale gjorde det vanskelig å få nok piloter i Kirkenes, Alta og Bodø. Det førte til «udekte vakter i pilotenes vakt­planer».
Resultatet var svekket beredskap, spesielt i Nord-Norge, og helseforetaket måtte sette inn egne fly og Forsvarets helikopter for å sikre luftambulansen.

Tar lærdom av saken

Erfaringen fra bytte av operatør er utgangspunktet for jobben som helseforetaket nå setter i gang med.
«Det er mye erfaring å ta lærdom av», skriver direktør i Luftambulansetjenesten Øyvind Juell i en e-post til Klassekampen.
Juell skriver at den neste overføringen mellom operatører av ambulanseflyene bør skje «base for base» og ikke alle flybasene samtidig, sånn som i sommer.
«Dersom luftambulansetjenester fortsatt skal skaffes gjennom offentlige anskaffelser, må framtidige avtaler så konkret som mulig beskrive hvordan overgang til ny kontraktsperiode og eventuelt bytte av operatører skal foregå», skriver Juell.
Les mer om saken hos Klassekampen

Medieklipp om saken

Desember: 
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket