Hopp til hovedinnhold


Kvaliteten vant

Det var kvaliteten som vant i ambulanseflyanbudet, ikke prisen, skriver Øyvind Juell, adm. direktør i Luftambulansetjenesten HF i en pressemelding som tilsvar til den siste tidens medieoppslag.
Det er i og av en rekke medier de siste ukene hevdet at ambulanseflyanskaffelsen jeg har hatt ansvaret for ikke prioriterte kvalitet men pris. Det er fremsatt mange underlige påstander, halvsannheter og usannheter i denne saken. Jeg har derfor behov for å oppklare noen misforståelser.
Luftambulansetjenesten HF fikk inn to tilbud fra hver av de to tilbyderne Lufttransport FW AS (Lufttransport) og Babcock Scandinavian AirAmbulance (Babcock).
Kvalitet
Det er en utbredt misforståelse i debatten at vi med ny operatør for ambulansefly går ned i kvalitet. Det er faktisk helt feil. Kvalitet er det konkurransen handlet mest om. I konkurransen ble det stilt 376 krav. Hvert eneste ett av dem handlet om kvaliteten på tjenesten vi ønsket å kjøpe inn. De 281 første måtte tilbyderne levere på ellers ville de bli diskvalifisert. Dette er planken i bunnen om uansett sikrer en tjeneste med god kvalitet. Det er også viktig å ha med seg at kravene til kvalitet er høyere enn i dagens tjeneste.
Mer kvalitet
Når tilbyderne har bestått den store kvalitetstesten uten å bli diskvalifisert får de konkurrere om å levere best mulig kvalitet på de 95 siste kravene våre. På en skala fra 0 til 10 leverte begge helt i topp. Lufttransport skåret 10 poeng, med Babcock hakk i hel på 9,51 poeng. Poengene er den innbyrdes rangeringen de fikk etter at tilbudene deres er evaluert. Vi snakker altså om en marginal forskjell.
Kvalitet og pris
Alle kriterier for denne evalueringen var bestemt på forhånd. Disse kriteriene kjente begge tilbyderne veldig godt til. Begge flyselskapene visste også at disse 95 kvalitetskravene ville bli evaluert og telle 60 prosent når de ble sammenliknet med det andre konkurranseelementet som er prisen på tjenesten. De visste også at prisen de la inn ville telle 40 prosent.
Økonomien spiller først en rolle når kvaliteten er på plass.
I dette tilfellet leverte de altså nesten identisk på kvalitet, men med relativt stor forskjell på pris. Resultatet av konkurransen ble at helsevesenet fikk et tilbud med meget høy kvalitet.
Pris er også en kvalitet
Det er ikke bra for samfunnet å betale overpris for helsetjenester. Da bruker vi opp penger som kunne gått til dyr kreftmedisin eller reddet liv og helse i en annen del av helsevesenet. Det er feil bruk av felleskapets penger. Derfor brukes offentlige anskaffelser nettopp for å finne rett pris på en tjeneste. Den prisen markedet mener den må ha for å levere varen. Derfor blir også prisen en kvalitet. Slik er det i alle husholdninger. Man ønsker å få mest mulig for pengene sine. Og det er et faktum at tjenesten i ny kontrakt er 25 % dyrere enn dagens, altså et prishopp på ca. 100 millioner pr.år.
Skjerpede krav til kvalitet
Kvalitetskravene i denne anbudsrunden var altså mye høyere enn i forrige. For kvalitet var det flere underkriterier: krav til luftfartøy, krav til medisinsk innredning, krav til beredskap, krav til kvalitet, krav til kompetanse, krav til flykoordinering, krav til framdrift og krav til godkjenninger. Det var altså kombinasjonen av kvalitet og pris som gjorde at Babcock til slutt vant anbudskonkurransen. Kombinasjonen av kvalitet og pris vippet altså vektskåla i deres favør.
Slik slår kvaliteten ut i ny kontrakt
Tilbudet som vant gir ambulanseflytjenesten et solid kvalitetsløft sammenliknet med dagens tjeneste. Kravene til faktisk levert beredskaper skjerpet. For å innfri må Babcock levere enda mer og jevnere beredskap med sine fly enn det kreves i dagens kontrakt. Det kommer helt nye kortbanefly med bedre navigasjons og sikkerhetsutstyr på alle baser. Det gjør det tryggere å fly for både mannskap og pasienter. Tjenesten får inn et langtrekkende mellomstort jetfly som raskt kan nå hele landet, inklusive Svalbard, med mye utstyr og flere leger om bord. En kapasitet vi ikke har i dag. Jetfly er derfor en veldig viktig ressurs ved større hendelser også for Nord-Norge, der 60 % av oppdragene med fly utføres mellom to langbaner. Det etableres bakvakt med piloter for raskt å kunne dekke opp ved sykdom. I den nye kontrakten får man ikke lenger ta fly av beredskap for å fly dem til ettersyn eller reparasjon. Alt dette er bedre kvalitet.
En grundig prosess med fokus på kvalitet og behov
Det ble gjort svært grundige evalueringer av tilbudene vi fikk inn. I dette arbeidet deltok representanter fra de regionale helseforetakene, Luftambulansetjenesten HF, Sykehusinnkjøp HF, representanter for tjenestens sykepleiere og leger, samt vernetjenesten. Det ble gjennomført totalt tre evalueringsrunder. Mellom evalueringsrundene ble det avholdt forhandlingsmøter med begge tilbyderne. I løpet av denne prosessen ble kvaliteten høynet og prisen redusert.
Man velger ikke en vinner
Det er ikke slik at Luftambulansetjenesten HF «velger» å inngå kontrakt med en tilbyder. Når man lyser ut en bindene anbudskonkurranse må kontrakten tildeles den tilbyderen som vinner etter reglene som er satt på forhånd. På samme måte som at Norsk Luftambulanse AS vant helikoptertjenesten foran Lufttransport og Babcock, vant Babcock kontrakten for ambulanseflytjenesten foran Lufttransport.
Les hele pressemeldingen her

Tidligere:

Dette er luftambulansekrisen
Seks av ni ambulansefly delvis utmeldt de neste dagene
Internt brev : Drittpakker om aksjoner i selskapet må dere avvise på det sterkeste
Bedriftskompetanse og Babcock avslutter samarbeidet, og Helse Nords styreleder trekker seg fra vervet
Det en advokat later til å tro er en aksjon, er flysikkerhetsarbeid i praksis – og i verdensklasse
Direktøren i Luftambulansetjenesten HF «slipper for lett unna»
Babcock tilbyr 91 piloter i Lufttransport fast jobb, ifølge NHO
Kun 14 av Lufttransports piloter har søkt jobb i det nye selskapet. Nå utvides fristen nok en gang
– Ideelle organisasjoner bør drive luftambulansetjenesten
Utvalg pekte på risikoutsatt luftambulansetjeneste i 2015
Krever gransking av luftambulansetjenesten i nord: – Dette er rasering av den grunnleggende tryggheten
AP, Sp, SV og Rødt: Krever at luftambulansekontrakten brytes
Kommentar: Ambulanser og atomvåpen
Pressemelding: Tiltak for å styrke ambulanseberedskapen
Den nye flyambulansen skåret dårligst på kvalitet, men vant på pris
Høie: – Foreløpig ingen ny anbudsrunde
Fødende kvinne i Finnmark fikk ikke ambulansefly: Måtte føde hos fastlege
Sjefen for ambulanseflyene – tjenesten kommer til å bryte sammen
Setter inn svensk ambulansefly uten norskautorisert helsepersonell
Holder øye med ambulanseflyene
Flygere slo alarm, men ble ikke hørt – dette er ren statlig sosial dumping
Pressemelding: Babcock Scandinavian AirAmbulance snakker usant om ambulanseflygerne
Ambulanseflyene står, men ingen sier fra
Ambulanseflykrisen – krever handling fra helseministeren
Luftambulansetjenesten HF i pressemelding: Ser alvorlig på ambulanseflyberedskapen
Pressemelding fra Flygerforbundet: Helseforetaket med ansvar for luftambulansetjenesten setter liv og helse på spill 
Altaposten på lederplass: – Det er sjokkerende at kritisk infrastruktur uteblir
Les også: Leide inn ambulansejet fra Sverige
Og: Ambulanseflyene tilbake i full beredskap