Hopp til hovedinnhold


Har sviktet 286 ganger

Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) sitt første propelldrevne ambulansefly i Norge. Foto: Luftambulansetjenesten / John Trygve Tollefsen / BSAA
Luftambulansen i Nord-Norge har hatt 286 driftsavvik på fem måneder. Helseminister Bent Høie vet verken prislappen eller hvem som skal ta regningen for ekstra beredskapstiltak, skriver Klassekampen.

Luftambulansen i Nord-Norge har sviktet nesten to ganger hver dag siden selskapet Babcock tok over drifta av ambulanseflyene i nord.
De siste fem månedene har luftambulansen i Nord-Norge sviktet hele 286 ganger. Det er en «betydelig økning sammenliknet med tidligere», opplyser akuttsentralen i Tromsø til Klassekampen.
– Det er veldig alvorlig. Det betyr at det er syke mennesker som ikke får transport og at det er operasjonsklare leger som ikke får operert, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
Siste: Første flylege sier opp jobben
BakgrunnFem av de nye ambulanseflyene tas ut av tjeneste
Akuttsentralen (AMK) i Tromsø fører en detaljert oversikt over såkalte uønskede hendelser i luftambulansetjenesten. Sentralen har registrert hele 286 slike hendelser i perioden fra Babcock tok over luftambulanseflyene, fra 1. juli til 30. november.

Måtte bruke jetfly

I litt over halvparten av tilfellene har pasienten blitt forsinket, i den andre halvparten har akuttsentralen i Tromsø satt inn alternativ transport:

 Forsvarets helikopter i Kirkenes er brukt 43 ganger.
 Redningshelikopteret i 330-skvadronen er brukt 7 ganger.
 Ambulansehelikopteret i Tromsø er brukt 16 ganger.
 Akuttsentralen har sendt en ambulansebil minst 40 ganger.
 I hele 19 tilfeller ble det sendt jetfly fra Oslo.

Ett problemfritt døgn

Luftambulansetjenesten har siden 17. oktober i år i tillegg publisert logg over nedetid for alle ambulansefly. Oversikten viser at det i denne perioden kun har vært ett problemfritt døgn. Alle andre døgn har det vært brudd i beredskapen for minst ett av flyene.
26. november er den verste dagen luftambulansetjenesten har hatt til nå. Da var det til sammen elleve beredskapsbrudd på ett døgn.
Helse Nord satte krisestab mandag, og visste i går ikke hvor lenge krisesituasjonen vil vare.
– Det er alvor. Beredskapen er ikke der den skal være, sa direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten på en pressekonferanse i Bodø i går.

Spurte om kostnadene

Klassekampen sendte i går spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hva som er kostnadene for de ekstraordinære tiltakene som har blitt satt inn for å sikre beredskapen i nord – og hvem som skal ta regningen for dette.
«Det viktigste nå er å sørge for god beredskap for befolkningen, så må vi komme tilbake til hvor store kostnadene blir og hvem som skal dekke hva», skriver Høie i en e-post.
Helseministeren har ikke et tall for hvor mye penger de ekstraordinære tiltakene har kostet staten. Han skriver også at det er usikkerhet knyttet til hvem som vil ta regningen for merkostnadene for disse tiltakene.
«Babcock er ansvarlig for ambulanseflyberedskapen fra 1. juli i år. Det er derfor naturlig og riktig at selskapet betaler sin del av merkostnadene. Hvor store disse kostnadene blir totalt, er det for tidlig å si nå, eller hvordan de skal fordeles.»
Les hele artikkelen i Klassekampen. 

Mer om saken: 

Desember: 
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November: 
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September: 
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August: 
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli: 
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni: 
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April: 
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket