Hopp til hovedinnhold


Da den norske modellen brøt sammen

I den såkalte luftambulansekrisen er godt organiserte særinteresser i ferd med å lykkes med regelrett å sabotere normale demokratiske prosesser, skriver Torstein Ulserød, jurist i den liberale tankesmien Civita i et innlegg i VG.
Den norske arbeidslivsmodellen er politisk fellesgods og blir unisont bejublet fra alle hold. Modellen bidrar, når den virker, til kollektiv ansvarlighet, et relativt lavt konfliktnivå og en rimelig konkurranseevne. For å nevne noe. Men den såkalte luftambulansekrisen er illustrerende for modellens sårbarhet, nemlig at systemet i stor grad er basert på tillit og at folk stort sett opptrer noenlunde rimelig. Når denne tilliten misbrukes, virker ikke lenger systemet til det beste for fellesskapet. Luftambulanse-saken er imidlertid innhyllet i så mye forvirret mediedekning og politisk spill, at det kan være vanskelig å forstå hva som egentlig foregår.

Først kort om bakgrunnen for saken: Det operative ansvaret for luftambulansetjenester i Norge er lagt til Luftambulansetjenesten HF, som er et selskap som eies av de fire regionale helseforetakene. Den operative delen av denne tjenesten er satt ut på anbud til flere ulike operatører. I 2017 gjennomførte Luftambulansetjenesten et anbud for perioden 2019-2030 for deler av tjenesten. Resultatet av prosessen ble at britisk-svenske Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) ble tildelt kontrakten, som medfører at det norske selskapet Lufttransport AS, som er operatør i dag, mister oppdraget fra og med 1. juli 2019. Norsk flygerforbund, som organiserer pilotene i Lufttransport AS, har i forbindelse med operatørskiftet forhandlet med BSAA om overføring av ansatte fra Lufttransport AS til BSAA. Disse forhandlingene ble brutt 27. april i år. Samme dag meldte flere piloter seg for syke til å fly, og flere har også sluttet i selskapet.

Dette har ført til en akutt personellmangel, og flere ambulansefly har vært ute av drift. Resultatet har vært dramatisk redusert beredskap i de tre nordligste fylkene.

For å sikre en forsvarlig beredskap i den akutte situasjonen som har oppstått, har Helse Nord og Regjeringen blant annet satt inn helikoptre fra forsvaret. Og det meldes nå om at beredskapen er ivaretatt. Men det er ved midlertidige, og formodentlig svært kostbare, tiltak. Den underliggende personellmessige krisen er ikke løst. Men hva er egentlig årsaken til denne krisen?

Situasjonen som nå har oppstått skyldes ikke problemer med den nye leverandøren som er valgt, BSAA. Dette selskapet overtar ikke ansvaret som operatør før om over ett år. Det har heller ikke fremkommet noe som tyder på at BSAA ikke skulle være i stand til å levere luftambulansetjenester på en forsvarlig måte. Og det er ingenting som tyder på at det er noe galt med anbudsprosessen som førte til at BSAA fikk oppdraget. Det har riktignok vært en diskusjon om habiliteten til styrelederen i Helse Nord, men det er en rent formalistisk sak i denne sammenhengen, for ingenting tyder på at dette faktisk kan ha innvirket på resultatet, da styret i helseforetaket ikke har hatt noe med beslutningene i saken å gjøre.

De akutte problemene med ambulanseflyberedskapen vi nå står oppe i, skyldes én ting: At den nåværende leverandøren, Lufttransport AS, ikke er i stand til å levere de tjenestene selskapet er kontraktmessig forpliktet til å levere. Og grunnen til at Lufttransport AS ikke leverer, er at mange av selskapets ansatte, både piloter og teknikere, ikke møter på jobb.

Det finnes to fortellinger om hvorfor de ansatte plutselig ikke møter på jobb. Den ene fortellingen, som vi får høre fra Lufttransport og Norsk flygerforbund, er at de ansatte rett og slett er syke, «not fit to fly». Dette er «krevende» ifølge helseministeren, som forsikrer at han «respekterer fullt ut» denne «viktige sikkerhetsregelen» som pilotene benytter seg av. Men man kan spørre om det er noen grunn til å respektere det som nå skjer.

Den andre fortellingen, som vi også får høre fra de samme aktørene, er nemlig at det er noe galt med anbudsregimet for disse tjenestene. Det er mulig man kan bli syk av at arbeidsplassen man har, utsettes for konkurranse. Men dette er det mange bransjer som lever med, uten at det fører til akutte sammenbrudd i virksomhetene på grunn av sykdom. Og det som mentalt kan tenkes å påvirke pilotene i denne saken, er altså ikke en umiddelbar jobbrisiko, men en endret situasjon over ett år frem i tid. 9.mai ble det dessuten klart at samtlige piloter i Lufttransport AS tilbys jobb i BSAA. Pilotene slipper altså usikkerhet for om de har jobb neste år også. Yngve Carlsen i Norsk flygerforbund kom imidlertid med en interessant uttalelse til Dagens Næringsliv 11.5. Tilbudet om jobb hos den nye leverandøren var «en avsporing», ifølge Carlsen. For «det egentlige problemet» var «uvettige anbudsprosesser».

Det er vanskelig å forene disse to fortellingene. Enten er de ansatte syke på grunn av en mental belastning som skyldes en jobbrisiko, som sammenlignet med jobbrisikoen mange andre må leve med, ikke kan sies å være veldig dramatisk, eller så aksjonerer de ansatte mot anbudsregimet som sådan. Mistanken om en aksjon styrkes også, for å si det forsiktig, av et lekket dokument som viser at pilotenes nåværende arbeidsgiver, Lufttransport AS, tilsynelatende forutså at pilotene ville bli «unfit to fly» i det øyeblikk forhandlingene mellom pilotene og BSAA ble avsluttet, uansett utfall av disse (!). «Ved bekjentgjøring, settes alle b200 operasjoner på bakken inntil kaptein melder sitt crew fit to fly», heter det i dokumentet. Én ting er å planlegge for en risiko for at piloter blir «not fit to fly». Men det er ikke det selskapet ser ut til å ha gjort har gjort. Det har lagt til grunn at pilotene som utgangspunkt ville bli «not fit to fly», og tilsynelatende unnlatt å hente inn ekstra mannskaper for å bøte på en slik situasjon. Dette bringer også inn et annet interessant aspekt i saken. Normalt ville en aksjon fra ansatte, i form av kollektiv sykemelding, konstituere en konflikt mellom arbeidstakere og deres arbeidsgiver.

Men her ser det altså ut som arbeidsgiver har planlagt og lagt til rette for en slik aksjon. Det er kanskje ikke så rart, gitt at Lufttransport har sammenfallende interesser med sine ansatte, nemlig å få annullert anbudsprosessen.

Les hele innlegget i VG

Tidligere:

Internt brev : Drittpakker om aksjoner i selskapet må dere avvise på det sterkeste
Dette er luftambulansekrisen
Kvaliteten vant
Seks av ni ambulansefly delvis utmeldt de neste dagene
Bedriftskompetanse og Babcock avslutter samarbeidet, og Helse Nords styreleder trekker seg fra vervet
Det en advokat later til å tro er en aksjon, er flysikkerhetsarbeid i praksis – og i verdensklasse
Direktøren i Luftambulansetjenesten HF «slipper for lett unna»
Babcock tilbyr 91 piloter i Lufttransport fast jobb, ifølge NHO
Kun 14 av Lufttransports piloter har søkt jobb i det nye selskapet. Nå utvides fristen nok en gang
– Ideelle organisasjoner bør drive luftambulansetjenesten
Utvalg pekte på risikoutsatt luftambulansetjeneste i 2015
Krever gransking av luftambulansetjenesten i nord: – Dette er rasering av den grunnleggende tryggheten
AP, Sp, SV og Rødt: Krever at luftambulansekontrakten brytes
Kommentar: Ambulanser og atomvåpen
Pressemelding: Tiltak for å styrke ambulanseberedskapen
Den nye flyambulansen skåret dårligst på kvalitet, men vant på pris
Høie: – Foreløpig ingen ny anbudsrunde
Fødende kvinne i Finnmark fikk ikke ambulansefly: Måtte føde hos fastlege
Sjefen for ambulanseflyene – tjenesten kommer til å bryte sammen
Setter inn svensk ambulansefly uten norskautorisert helsepersonell
Holder øye med ambulanseflyene
Flygere slo alarm, men ble ikke hørt – dette er ren statlig sosial dumping
Pressemelding: Babcock Scandinavian AirAmbulance snakker usant om ambulanseflygerne
Ambulanseflyene står, men ingen sier fra
Ambulanseflykrisen – krever handling fra helseministeren
Luftambulansetjenesten HF i pressemelding: Ser alvorlig på ambulanseflyberedskapen
Pressemelding fra Flygerforbundet: Helseforetaket med ansvar for luftambulansetjenesten setter liv og helse på spill 
Altaposten på lederplass: – Det er sjokkerende at kritisk infrastruktur uteblir
Les også: Leide inn ambulansejet fra Sverige
Og: Ambulanseflyene tilbake i full beredskap