Hopp til hovedinnhold


– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs

Luftambulansetjenesten HF trodde den største risikoen var i dagene etter Babcocks overtagelse. 26 dager senere er beredskapen fortsatt svekket, skriver NRK Troms.
Siste: Vil forlenge nødhjelpen fra Forsvaret
Bakgrunn: Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Det har stormet rundt Luftambulansetjenesten den siste måneden. Spesielt i Nord-Norge er helseforetaket i sentrum for en het debatt om tryggheten til landsdelens innbyggere.
I sentrum for stormen står Øyvind Juell som er administrerende direktør i Luftambulansetjenesten helseforetak.
Han sier at de siste ukene har vært krevende innimellom. Likevel er han klar på at de siste ukene har gått bra, tross svekket beredskap.
– Vi har daglige møter med helseforetakene som sier at ting går bra. Pasientene får hjelp, og det er ikke meldt om noen avvik så langt, sier Øyvind Juell til NRK.
Luftambulansetjenesten helseforetak har ansvar for all luftambulanse i Norge og inngikk avtalen med Babcock. Etter at det svenske selskapet overtok, har beredskapen i ambulanseflytjenesten i Norge vært svekket.
Årsaken er at Babcock ikke har blitt ferdig med å trene piloter.

Umulig oppgave

NRK har sett på Luftambulansetjenestens «Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap». Den er revidert hele 18 ganger. Her står det at helseforetaket forventet en periode med risiko kun de første dagene etter at Babcock overtok. Fredag er det gått hele 26 dager.
– Det viste seg ganske tidlig at den treningsplanen som var lagt opp for pilotene, var for ambisiøs. Det tok lengre tid enn planlagt å trene pilotene. Dette så vi ganske tidlig, og begynte å planlegge for en lengre periode, sier Juell.
Det var 1. juli Babcock Scandinavian Air Ambulance overtok driften. Forrige operatør på ambulanseflyene var Lufttransport.
– Det var ikke mulig å få trent pilotene tilstrekkelig innen 1. juli. Pilotene var i 100 prosent jobb for Lufttransport helt frem til overtagelsestidspunktet, og det var ikke mulig å få dem frigitt tidligere.

Babcock: – Sikkerhet først

Daglig leder i Babcock Marius Hansen sier nye utfordringer bidro til å forlenge treningsperioden for pilotene. I en e-post til NRK skriver han:
– Det viktigste for oss er at hver enkelt pilot får gjennomført sin trening på en sikker måte.
Det var ikke mulig å sjekke ut noen av de 91 pilotene fra Lufttransport før overtakelsen, ifølge Babcock.

– Ikke unikt

Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener saken viser utfordringene med operatørbytter. Saken med Babcock er ikke unik.
– Man går fra én operatør som har erfaring og etablert stabil drift til en ny operatør som skal ta over og etablere seg og skape stabilisert. Dette gir et rom med usikkerheter. Det ser vi hver gang, sier generalsekretær Hans Morten Lossius.
Det er datterselskapet Norsk Luftambulanse AS som drifter legehelikoptrene i Norge.
– Også da Lufttransport fikk denne tjenesten, trengte de noe tid på å etablere seg. Dette er krevende, og det mener vi er noe av svakheten med disse kortvarige kommersielle anbudene.

– Snart full beredskap

Til NRK sier Babcock at utgangen av denne uka vil de ha sjekket ut i overkant av 70 av de nye pilotene.
– I tillegg har vi piloter som var ansatt i Babcock før overtakelsen. Så neste uke vil vi nærme oss normal beredskap, skriver Hansen.
I tiden med svekket beredskap har det vært satt inn ekstra fly med mannskap. I tillegg er et helikopter fra Forsvaret satt i beredskap.
Les mer om saken hos NRK

Mer om saken:

– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly