Hopp til hovedinnhold


Overlege: – Mange pasienter som ville fått ambulansefly er heller kjørt med bil

Like før Babcock overtok driften av ambulanseflyene gikk det ut et brev om begrense bruken av fly, skriver NRK Troms.

Tidligere: – Gilbert bidrar til unødig uro
Bakgrunn: Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Ved mange avdelinger på sykehuset har pasienter fått bilambulanse der de normalt ville fått luftambulanse. Det blir mange timer i bil før de kommer frem til sykehus, sier Torben Wisborg.
Han er akuttoverlege ved sykehuset i Hammerfest. Han mener det bare er flaks at det ikke har vært alvorlige hendelser etter uker med svekket beredskap i ambulanseflytjenesten.
– Det har heldigvis gått bra. Men det er mer flaks enn forstand.

Sendte brev

Wisborg er også professor ved UiT. Han beskriver seg som en kritiker av anbudsordningen. Den førte til at selskapet Babcock Air Ambulance 1, juli overtok driften av ambulanseflyene i Norge.
Siden har beredskapen vært svekket.
Han forteller også at man på sykehuset er blitt bedt om å være tilbakeholden med å bestille ambulansefly. NRK har lest brevet som ble sendt fra Luftambulansetjenesten. Det gikk til blant annet til fylkesleger og helseforetak.
Her står det blant annet:
Bruk av ambulansefly bør begrenses til helt nødvendige transporter i perioden 1.–10. juli. < ...> Bestillere av transport bes vurdere om andre transportmåter enn ambulansefly kan benyttes.
I brevet understrekes det at hensynet til pasienten veier tyngst, og at krav til forsvarlighet skal oppfylles.
Les mer om saken hos NRK

Mer om saken:

Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly