Hopp til hovedinnhold


Helse Nord takker Forsvaret for hjelpa

Beredskapen i ambulanseflytjenesten er god. Helse Nord takker Forsvaret så mye for hjelpa med helikopteret i Kirkenes, skriver de på sine nettsider.

Forsvaret har siden 4. juli bistått i den krevende innkjøringsperioden for ambulanseflyene de siste ukene. Den nye operatøren i ambulanseflytjenesten, Babcock, er fra 1. august i normal drift.

Trekker anmodning tilbake

Helse Nord har derfor besluttet ikke å forlenge beredskapen med Bell-helikopteret stasjonert i Kirkenes, og anmodningen om å forlenge beredskapen ut over 2. august er trukket tilbake. Vurderingen er gjort i samråd med Luftambulansetjenesten HF og regional AMK på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
– Forsvaret har nok en gang vist velvilje og stor profesjonalitet. Hele helsetjenesten i Nord-Norge sender en stor takk, sier fagdirektør Geir Tollåli, som også leder beredskapsstaben i Helse Nord RHF.
Innkjøringsperioden for ny operatør av ambulanseflyene har vært krevende fordi pilotene i Babcock skulle gjennom nødvendig trening.

Alle pasienter har fått luftambulanse

Alle pasienter som har hatt behov for luftambulanse har også etter 1. juli fått det. Med innleie av Forsvarets Bell-helikopter og to ekstra fly fra Babcock, har beredskapen i luftambulansen vært god. De to første ukene bisto også to innleide fly fra Sverige. Det har ikke vært meldt om uheldige pasienthendelser.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket at innkjøringsutfordringene i ambulanseflytjenesten var unngått, men nok en gang viser helsetjenesten sin gode evne til å takle akutte utfordringer. Regional AMK og den nasjonale flykoordineringssentralen på UNN, flykoordinering sør (Lørenskog og Ålesund) og Luftambulansetjenesten HF har håndtert utfordringene til beste for pasientene, sier Tollåli.
Les hele pressemeldingen hos Helse Nord

Mer om saken:

Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly