Hopp til hovedinnhold


Gilbert bidrar til unødig uro

Mads Gilbert kommer i en kronikk på Nordnorsk debatt med en rekke beskyldninger og påstander om operatørbyttet på ambulansefly. Vi har hørt alt før, og det meste er imøtegått tidligere, skriver Øyvind Juell, adm.dir. i Luftambulansetjenesten i Nordnorsk debatt.
Bakgrunn: Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger

Vi i Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) ønsker ikke å skjønnmale situasjonen. Vi ønsker å gi god informasjon om operatørbyttet og kan sikkert bli enda bedre på det.

Vi visste at operatørbyttet ble krevende. Det var mye som skulle på plass på kort tid. Derfor har alle involverte forberedt overgangen. Tiltaksplanen som er utarbeidet, virker. Alle pasienter som har hatt behov for luftambulanse har fått det.

Gjennom daglige statusmøter med sykehusene i Nord‐Norge samt de to medisinsk koordinerende punktene for ambulanseflytjenesten i Sør-Norge, hhv. Ålesund (Helse Møre og Romsdal) og Lørenskog (Oslo Universitetssykehus), er det ikke fremkommet ett avvik fra pasienthåndteringen etter 1.7.2019.

Jeg kan også vise til møte 18.7.2019 med representanter fra mange av kommunene i Finnmark der det fremkom fra samtlige at de har fått den hjelpen de forventer og skal ha.

Konspirasjonsteorier

I sin kronikk fremmer Gilbert følgende påstand: «LAT HFhar åpenbart aktører som er villige til å gå til ytterligheten å sensurere en fri presse for å skjønnmale en svært kritisk situasjon for Norges ambulanseflytjeneste.»

Tror virkelig Mads Gilbert at sjefsredaktøren i Nordlys ville gå med på at Luftambulansetjenesten HF skulle redigere avisas nyhetsartikler? Det faller på sin egen urimelighet og det tror jeg sjefsredaktøren vil være enig i.

Faktum er at det på et internt statusmøte mellom oss og helseforetakene i regionen falt en kommentar om at «situasjonen kan bli mer utfordrende, er redigert bort» i papiravisa. Altså redigert bort av Nordlys.

Uttalelsen ble ikke kvalitetssikret, og viste seg at opplysningen også sto i papiravisa. Dessverre ble dette referatført og jeg har tidligere beklaget at uriktige opplysninger ble bragt videre.

Men at Gilbert får dette til å bli en konspirasjon, hvor LAT HF forsøker å få Nordlys til å pynte på virkeligheten, er oppsiktsvekkende.

Tidligere anbudsvinner var ikke klar på oppstartsdato

Det er krevende å starte opp en tjeneste som ambulanseflytjenesten i Norge er. Det viser også historien som Gilbert peker på.

For ti år siden gikk det bortimot ett år ut i kontrakten før Lufttransport AS hadde de nye flyene klare til bruk. Det til tross for at selskapet selv drev tjenesten fram til oppstart.

Til sammenlikning hadde Babcock alle sine nye fly klare til bruk 1. juli.

Heller ikke den gang var det snakk om en ny flytype, men en ny versjon av samme flyet som allerede den gang var benyttet i mange år. Det er også tilfelle i dag. En ny versjon av en god gammel traver.

Ved oppstart av forrige kontraktsperiode var det samme operatør som fortsatte. Det gjør selvfølgelig hele overgangen betydelig mindre komplisert når de hadde pilotene ansatt hos seg allerede før kontrakten startet.

Kvaliteten på tjenestene øker

Gilbert forsøker på nytt å fremheve hvor dårlig kvalitet det blir med ny operatør. Det er direkte feil.

Faktum er at i det gjennomførte anbudet var det nye og høyere krav til kvalitet enn det Lufttransport AS har levert de siste årene.

Det tilbudet som vant, har en marginalt lavere score på kvalitet enn beste tilbud. Men representerer like fullt en stor kvalitetsøkning.

Min kronikk fra i fjor, Kvaliteten vant, gir flere detaljer.

Simulator og fly var klare

Babcock sin nye flysimulator var på plass i god tid til å trene piloter. Simulatoren ble sertifisert og godkjent i januar. De nye ambulanseflyene var på plass i tide til både å starte trening og å gå i produksjon i henhold til avtalen med LATHF.

Dessverre ble det slik at overgangen fra forrige til nåværende operatør ikke ble så smidig som vi hadde tenkt.

Gilbert spør hva jeg baserte mine forsikringer på om at Babcock ville være klar til oppstart 1.7.2019. Jeg baserte meg på resultatene fra anbudsprosessen.

Det er vel knapt noen anbudsprosess som er fulgt så tett opp, har vært så grundig juridisk vurdert og dokumentert. Vi har lært av prosessen. Alle kan bli bedre. Men den grunnleggende fremgangsmåten er lovbestemt.

I tillegg har vi fulgt, og følger, Babcock tett i alle deres forberedelser og nå drift. Og Babcock er i gang.

Erfaring og vedlikehold

Gilbert påstår at det i anbudet ikke ble vurdert erfaringer med operasjoner i arktiske og subarktiske forhold. Dette er ikke riktig.

Tilbyderne måtte blant annet dokumentere erfaring fra vinteroperasjoner under tilsvarende nordiske forhold de siste fem år før de i det hele tatt fikk levere tilbud på tjenesten.

Det er stilt krav om at pilotene skal ha erfaring med nattflyging, sommer‐ og vintersesong, herunder minimum 100 landinger i mørket på kortbane for fartøysjef.

Det er heller ikke riktig at vedlikeholdet flyttes fra nord til sør. Babcock skal bygge hangar til teknisk vedlikehold i Tromsø.

Når den står klar vil alt tyngre vedlikehold foregå i Tromsø. Lettere vedlikehold skal i fremtiden utføres på den enkelte base av Babcock selv, slik som praksisen er i dag.

Viktig å få med pilotkompetansen

Dernest refererer Gilbert til uttalelser som ble gitt i første halvår 2018. Både av representanter for Babcock og politisk ledelse. Mye har skjedd siden første halvår 2018.

Blant annet har 91 piloter fra den gamle operatøren blitt tilsatt hos den nye operatøren. Nettopp for å videreføre den operative kompetansen som Gilbert etterlyser.

Dette har skapt utfordringer med tanke på obligatorisk trening, siden pilotene var i full jobb hos Lufttransport AS. Både den gamle og den nye operatøren har sett på mulighetene for å få til en sømløs overgang.

Dessverre ble det ikke noen enighet om dette, men viktigst av alt: Nesten alle piloter ble med over til den nye operatøren. Hensynet til å få med denne kompetansen er langt viktigere enn de oppstartsutfordringene som ble resultatet av dette.

Det er feil når Gilbert trekker inn Babcocks norske selskap i anbudsprosessen. Det var ikke det flyselskapet som vant kontrakten. Det var det svenske.

Det var Babcock selv som ønsket å etablere et norsk flyselskap med alle nødvendige godkjenninger og overføre kontrakten dit. Det har de gjort.

Er det ulovlig av Babcock å ha en målsetting om å bli størst i Europa på luftambulanse? Neppe.

Les hele innlegget i Nordnorsk debatt

Mer om saken:

Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly