Hopp til hovedinnhold
Dag Nedrejord holdt foredrag på Ambulanseforum 2016 ©Fredrik Naumann/Felix Features
Dag Nedrejord holdt foredrag på Ambulanseforum 2016 ©Fredrik Naumann/Felix Features


Årets ambulansearbeider er fra det høye nord

Dag Nedrejord (61), ambulansearbeider, ambulansefaglærer og instruktør i Karasjok vant prisen som Årets ambulansearbeider 2018. 

Det kom inn over 40 forslag til Årets ambulansearbeider da vi spurte hvem som fortjener tittelen.

Juryen kom til en enstemmig avgjørelse etter en nøye gjennomgang av forslagene.

Det var flere veldig gode forslag. Vi oppfordrer de som hadde en veldig god kandidat som ikke nådde opp i år til å foreslå denne kandidaten også neste år. 

Prisen ble delt ut på Ambulanseforums middag den 25. september.

Juryens begrunnelse

Dag Nedrejord tildeles prisen som Årets ambulansearbeider fordi han er en ambulansearbeider og instruktør utenom det vanlige. Han er en primus motor for utvikling, med en helt uvurderlig allsidig og bred kompetanse.

Han har vært i aktiv tjeneste i over 40 år, og har bidratt både i daglig arbeid i ambulansefamilien han tilhører og stasjonen han er med på å drive, og i tjenesteutvikling i regionen og nasjonalt.

Han har vært med å bygge opp og underviser på ambulanselinjen på Samisk videregående skole i Karasjok og er fast instruktør i SNLA.

Han balanserer faglig dyktighet med medmenneskelighet, ydmykhet og forståelse for den enkelte pasient, og kan møte pasienten både på norsk, samisk og finsk mål.

Hans lune og avbalanserte væremåte skaper trygghet hos kollegaer, samarbeidspartnere og elever, og senker pulsen hos syke og redde pasienter.

Dag Nedrejord er en helt spesiell kunstner innen ambulansefaget.

Vokste opp i ambulansefamilie i Karasjok

Dag Nedrejord vokste opp i en ambulansefamilie i Karasjok. Faren startet ambulansetjenesten i Karasjok på 1960-tallet.

I over 40 år har Nedrejord vært i aktiv tjeneste. Den første tiden som privat driver og stasjonsleder, siden som ansatt i Finnmarksykehuset. Han har alltid hatt lærlinger lokalt og han har vært med i prøvenemnda.

Nedrejord har vært med å bygge opp ambulansefaglinjen på Samisk videregående skole i Karasjok/Sámi joatkkaskuvla Kárásjogas. Han underviser selv på ambulansefaglinjen.

Til daglig deler han arbeidsplass med to brødre og egen ektefelle.

Døtrene hans har jobbet i ambulansetjenesten og har begge tatt helsefaglig utdanning, og jobber nå som sykepleier og fastlege.

Gjennom flere år har han vært en av Stiftelsen Norsk Luftambulanses faste, godkjente instruktører, og har bidratt i den store «ambulansefamilien» gjennom dette.

Over 20 sto bak nominasjonen

I begrunnelsen som ble sendt inn heter det blant annet at «Dag Nedrejord klarer å balansere faglig dyktighet med medmenneskelighet samt forståelse for hver enkelt pasient.

Han møter mennesker med ekte ydmykhet. Hans ydmykhet gjør det tryggere å vise svakhet for syke og det gjør det lettere å vise hva man er usikker på som elev eller samarbeidspartner.»

Videre: «Hans genuine engasjement for akuttmedisin og ambulansefaget skinner igjennom enten det er som instruktør for helsepersonell, reingjetere, drosjesjåfører, småbarnsforeldre eller sine egne elever han underviser ved ambulanselinjen. Det er mye takket være Dag Nedrejord at det finnes en egen ambulanselinje her, med rom for det flerkulturelle Finnmark.»

Til slutt: «Foruten studenter og kolleger innen ambulansefaget, har mange fastleger og sykepleiere blitt bedre og tryggere i akuttmedisin på grunn av Dag sine pedagogiske og menneskelige evner. Ettersom akuttmedisin er en viktig del av disses arbeid i distriktene, har nok Dag Nedrejord bidratt til at de har turt å bli værende i jobbene sine.

Andre har tatt med lærdom og inspirasjon til nye sammenhenger. Med sin helt spesielle fortellermåte og pedagogiske fremtreden er det ikke rart han blir husket og folk ønsker ham gjentatte ganger tilbake for å forelese og instruere. Det akuttmedisinske samarbeidet mellom 1. og 2. linjen kan faktisk sies å være godt i Finnmark, mye takket være Dag Nedrejord og noen andres innsats gjennom mange, mange år.»

Ambulanseforum har blåst liv i en positiv hederspris i samarbeid med EMS Norway. Tidligere var det Høgskolen i Lillehammer som sto bak prisen.

Ved siden av heder og ære får prisvinneren en sum på 10.000 kr som skal brukes til en faglig reise eller et annet faglig formål.

Kåringen av Årets paramedic ble delt ut første gang i 2016, og har hatt pause siden 2014. Alle ambulansearbeidere, også de uten paramedic-utdanning, kan nå nomineres.