Hopp til hovedinnhold


Stortingsflertall for å endre kompetansekrav på legevakt

– Vi er enige om at krav til bakvakt med utrykningsplikt ikke kan videreføres som et generelt krav, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til Dagens Medisin.
Les også: De fleste kommunene er i rute for å innfri kompetansekravene til lege i vakt, men noen sliter
Bakgrunn: 4 av 10 legevakter manglet kvalifisert bakvakt
Mer: – Undersøkelsen knuser myten om at store legevakter er bedre enn små
Innlegg: Legevaktene trenger et kompetanseløft
I dag kreves det at leger som ikke oppfyller kravene om selvstendig vaktkompetanse skal ha en bakvakt – og bakvakten må kunne rykke ut ved behov.
Dette kravet har møtt mye motstand, og mange kommuner sliter med å kunne oppfylle kravene.
Nå har et flertall på Stortinget, bestående av Sp, Sv, Ap og KrF, fremmet et representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt.
– Vi er enige om at krav til bakvakt med utrykningsplikt ikke kan videreføres som et generelt krav, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til Dagens Medisin.
Et system som bidrar til sikker veiledning fra en kvalifisert bakvakt er viktigere enn at bakvakten skal kunne rykke ut, mener politikerne.
Representantforslaget ble lagt frem onsdag formiddag.
Dårligere tilbud
Forslagsstillerne fra de fire partiene, som nå har flertall på Stortinget, viser at lang reiseavstand til legevakt er forbundet med mindre bruk av legevakt.
– Resultatene kan bli at innbyggerne perifert i store legevaktdistrikter reelt sett har dårligere tilgang til akuttmedisinske primærhelsetjenester enn innbyggere med kortere avstand til legevakt, sier Toppe i en pressemelding fra Senterpartiet.
Hvis det ikke gjøres endringer i kravene til bakvakt, frykter forslagsstillerne at legevakttilbudet får dårligere kvalitet enn i dag – noe som er stikk i strid med intensjonen med akuttmedisinforskriften. Dagens krav kan også få negative konsekvenser for fastlegeordningen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin