Legevaktene trenger et kompetanseløft

Kompetansen hos legevaktleger må sikres og bakvaktordning er nødvendig. Men kommuner med rekrutteringsproblemer og lange avstander trenger unntaksordninger, skriver Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår i et innlegg i Dagens Medisin.

Les også: De fleste kommunene er i rute for å innfri kompetansekravene til lege i vakt, men noen sliter

Bakgrunn: 4 av ti legevakter manglet kvalifisert bakvakt

Mer: – Undersøkelsen knuser myten om at store legevakter er bedre enn små

I FORSLAGET TIL endring i akuttmedisinforskriften foreslås det at lege som skal ha selvstendig legevakt, må ha 30 måneders klinisk tjeneste etter fullført grunnutdanning. Dette tilsvarer ett år etter turnus, eller LIS1. Dette er etter vår mening ikke et strengt krav i forhold til legevaktlegens utfordringer. Vi mener minstekravet også bør inneholde tjeneste i akuttmottak – gjennomført LIS1 – fordi dette er en helt sentral læringsarena med tanke på legevakt.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har undersøkt kommunenes mulighet for å innfri forskriftens krav om bakvakt, og funnene er beskrevet i rapporten «Kompetanse i legevakt og legevaktsentral». Den viser at ved de aller fleste legevaktene vil mer enn 60 prosent av legene ha selvstendig vaktkompetanse. Ved 23 av 119 legevakter vil færre enn 60 prosent av legene ha slik kompetanse, og ved 11 av dem igjen var tallet under 40 prosent.

MIDLERTIDIG FRITAK. Noen kommuner melder derfor om problemer med å innfri kompetansekravene i forskriften, og allerede pressede fastleger frykter økt vaktbelastning. Disse tilbakemeldingene er viktige og må tas på alvor, men må balanseres mot den positive hensikten med kravene, som de fleste legevaktene vil klare å innfri. Vi må ikke svekke målet om nødvendig faglig styrking av legevakten. Legevakten må være god og sikker først og fremst for pasientene, men også for legene, både de nyutdannede og de erfarne.

De kommunene som har størst problemer med å innfri kompetansekravet, bør etter Nklm sin mening få mulighet til å søke fylkesmannen om midlertidig fritak fra bakvaktens utrykningsplikt. Et slikt fritak bør baseres på dokumenterte rekrutteringsproblemer, ulike kompenserende tiltak og en beskrivelse av hvordan kontakten og kommunikasjonen mellom uerfaren lege og bakvakt er organisert.

Les mer om saken hos Dagens Medisin

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.