4 av 10 legevaktleger manglet kvalifisert bakvakt

To av tre legevaktleger oppfyller kompetansekravene, men flere legevakter sliter med kvalifiserte bakvakt for leger som ikke kan ha selvstendig vakt, skriver Dagens Medisin.

Les også: De fleste kommunene er i rute for å innfri kravene til lege i vakt, men noen sliter

I 2015 trådte ny akuttmedisinforskrift i kraft – med skjerpede krav til kompetansen hos legevaktleger og bakvakter. Det ble vedtatt en overgangsordning til 1. mai i år for å gi tid og mulighet til å oppfylle kravene.

Med utgangspunkt i de nye kravene i akuttmedisinforskriften, har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), Uni Research Helse, gjennomført en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler.

Undersøkelsen til Nklm ble gjennomført i mars i fjor. 75 prosent av legevaktene, det vil si 133 av 177, svarte.

Hensikten var å kartlegge kompetansen blant legevaktleger og operatører i legevaktsentraler. Evalueringen er gjort for Helsedirektoratet, som fikk oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les hele rapporten her

Helsedirektoratet konkluderer overfor departementet med at overgangsordningen for vaktkompetanse hos legevaktleger bør forlenges med ett år frem til 1. mai 2019 – og eventuelt enda lengre for å få med seg viktige utredninger som i den igangsatte tidsbruksundersøkelsen hos fastleger og evalueringen av fastlegeordningen.

Store forskjeller mellom legevaktene
Det ble antatt at 72 prosent legene som var tilknyttet legevaktene innen 1. mai i 2018 ville innfri kompetansekravene i akuttmedisinforskriften for å ha selvstendig legevakt uten kvalifisert bakvakt.

Men undersøkelsen til Nklm avdekker store forskjeller mellom legevaktene:

Ved 23 av legevaktene ble det forventet at denne andelen per mai i år ville være på under 60 prosent, og andelen ble anslått å være under 40 prosent ved 11 av legevaktene.

Dette er noen av funnene:
– To av tre leger på vakt den gitte uken oppfylte kompetansekravene til selvstendig legevakt.

– Seks av ti leger som ikke oppfylte kompetansekravet, hadde kvalifisert bakvakt etter ny ordning.

– Blant legevakter som hadde bakvaktordning, hadde 41 prosent av legevaktene hjemmevakt som kunne utkalles for lege som ikke var spesialist i allmennmedisin eller godkjent allmennlege. Og 32 prosent hadde bakvakt på telefon.

– Av 1197 leger som var på vakt i løpet av den aktuelle uken, var 40 prosent godkjent allmennlege, og 26 prosent var spesialist i allmennmedisin.

Leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Jesper Blinkenberg, understreker at Nklm er opptatt av å ikke svekke kompetansekravene.

– Er det fornuftig, slik Helsedirektoratet foreslår, å forlenge overgangsordningen og bruke tid på revisjon av forskriften?

– Det kan være fornuftig å bruke mer tid, men spørsmålet er hva som skal være målet i den andre enden. Det er viktig at målet på sikt er at legevaktlegene har god vaktkompetanse og at uerfarne vaktleger skal ha nødvendig faglig støtte hos bakvakt, svarer Blinkenberg

Les mer om saken hos Dagens Medisin

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.