Hopp til hovedinnhold


Enige om at utrykningsplikt for bakvakt på legevakt må fjernes

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener akuttmedisinforskriften må endres, skriver Dagens Medisin.
Tidligere:
Siste: Legevaktene trenger et kompetanseløft
Les også: De fleste kommunene er i rute for å innfri kompetansekravene til lege i vakt, men noen sliter
Bakgrunn: 4 av ti legevakter manglet kvalifisert bakvakt
Mer: – Undersøkelsen knuser myten om at store legevakter er bedre enn små
I februar fremmet et flertall på Stortinget, bestående av Sp, Sv, Ap og KrF, et representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt.
Fredag avga Stortingets helse- og omsorgskomité sin innstilling til forslaget. Komiteen mener utrykningsplikten må fjernes, og at akuttmedisinforskriftens §7 må endres.
Med innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen, er det mye som taler for at saken får flertall også i Stortinget.
– Jeg er veldig glad for at det ble flertall for at krav til bakvakt med utrykningsplikt ikke skal innføres, sier helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe i en pressemelding fra Sp.
– Et slikt krav ville gitt mer sentralisering av legevakter og lengre reisevei for flere til legevakt. Det øker risikoen for at folk ikke får den hjelpen de trenger. Det øker risiko for både sykdom og død. Tilgjengelig legevakttilbud for befolkningen i hele landet en kjerne i helseberedskapen, sier Toppe, som er utdannet lege og Sps helsepolitiske talsperson.
Les mer om saken hos Dagens Medisin.