Hopp til hovedinnhold


Det en advokat later til å tro er en aksjon, er flysikkerhetsarbeid i praksis – og i verdensklasse

Dette er spesielt og svært alvorlig, sier en advokat til NRK. Feil! Dette er spesielt og meget prisverdig, skriver pilot Rolf Liland i Nordlys.
En for mange av oss i luftfarten ukjent arbeidslivsekspert og advokat har de siste dagene kommet med påstander i radio, TV og NRKs nettsider som kan synes å ha til hensikt å skulle spre mistanke om urent trav hos Lufttransport AS og deres flygere. – Dette er spesielt og svært alvorlig, sier han.
I en artikkel i NRK Nordland i går, om et såkalt “lekket” internt dokument, henvises det til at flyselskapet på forhånd hadde bestemt seg for at flybesetningene skulle settes på bakken etter forhandligenes slutt, inntil crewene selv hadde meldt seg inn som “fit to fly”.
Lufttransport har stabsansatte personer med et personlig ansvar for flysikkerheten i flyselskapet som helhet, med stillingsinstrukser og mandat fra Luftfartstilsynet som overordnede offentlige instans. De har med andre ord ansvaret for at den flysikkerhetsmessige kvaliteten i selskapet opprettholder en høy standard, både på lang sikt, og fra dag til dag. Det er Luftfartstilsynet, ikke helsevesenet, som skal godkjenne selskapets sikkerhetsstandard, og som utsteder eller inndrar flyselskapets operatørsertifikat (AOC), med mindre selskapet selv leverer det inn. Innbakt i tryggingsarbeidet, som i en rekke andre bransjer, er det et krav til et arbeidsmiljøutvalg og dets oppgaver (og det har ikke med fargen på tapetet å gjøre, det har å gjøre med å håndtere langt alvorligere saker), inkludert krav til fortløpende riskikovurderinger på en rekke felt. Akkurat som en rekke andre bedrifter i en mengde bransjer har, og som man formoder at det Bodø-baserte helseforetaket med det overordnede ansvaret for den totale norske luftambulansetjenesten med fly og helikoptre har.
Lufttransport sine ansvarlige ledere og utvalg visste at de forestående forhandlingene, som Lufttransport ikke var en del av, med stor sannsynlighet ville medføre mange dårlige nyheter for det tjenestegjørende personellet, og agerte på grunnlag av risikoanalysen etter føre-var prinsippet. Akkurat slik sikkerhetsarbeid skal foregå.
Det advokaten ser ut til å tro er en aksjon, er flysikkerhetsarbeid i praksis, og i verdensklasse.
Les mer om saken hos Nordlys.

Tidligere:

Dette er luftambulansekrisen
Utvalg pekte på risikoutsatt luftambulansetjeneste i 2015
Krever gransking av luftambulansetjenesten i nord: – Dette er rasering av den grunnleggende tryggheten
Den nye flyambulansen skåret dårligst på kvalitet, men vant på pris
Sjefen for ambulanseflyene – tjenesten kommer til å bryte sammen
Setter inn svensk ambulansefly uten norskautorisert helsepersonell
Flygere slo alarm, men ble ikke hørt – dette er ren statlig sosial dumping
Ambulanseflyene står, men ingen sier fra
Ambulanseflykrisen – krever handling fra helseministeren
Luftambulansetjenesten HF i pressemelding: Ser alvorlig på ambulanseflyberedskapen
Pressemelding fra Flygerforbundet: Helseforetaket med ansvar for luftambulansetjenesten setter liv og helse på spill 
Altaposten på lederplass: – Det er sjokkerende at kritisk infrastruktur uteblir
Les også: Leide inn ambulansejet fra Sverige
Og: Ambulanseflyene tilbake i full beredskap