Hopp til hovedinnhold
Covid-19-pandemien setter norsk helsevesen på prøve.
Covid-19-pandemien setter norsk helsevesen på prøve. Ambulansetjenesten sitt smittevernutstyr for dråpesmitte. Foto: Truls Melbye, ambulansearbeider St. Olavs hospital


Ambulansepersonell bør inn i køen for å få koronavaksine

Med ambulansepersonell mener vi ambulansearbeidere, paramedisinere, flyambulansesykepleiere, luftambulanseleger, redningsmenn, pluss luftambulansepiloter: Team som jobber tett sammen i trange kabiner med alvorlig syke og skadde.

Prehospital tjeneste frakter pasienter som både er bekreftet og potensielt smittet av covid-19.

FHI, Folkehelseinstituttet, kom først med en prioriteringsliste der helsepersonell ikke var nevnt i det hele tatt. Helsepersonell i frontlinjen sto dermed bakerst i den foreløpige køen på to millioner i risikogruppene.

Det bør gå an å ha to tanker og flere vaksinespor samtidig, selv med begrenset tilgang til vaksiner.

Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum

Her står helsepersonell med høy risiko for å få infeksjon og å videreføre SARS-CoV-2 høyest på lista med følgende begrunnelse (vår oversettelse):

«Det er tre grunner som støtter prioriteringen. Først, å beskytte disse helsearbeiderne sørger for tilgjengelighet av kritiske og essensielle tjenester i responsen på covid-19-pandemien. Dessuten er de indirekte helseeffektene av pandemien at tjenestene kan bli overveldet. For det andre tyder undersøkelser på at helsepersonell har høy risiko for å bli smittet og muligens er i høyere risiko for morbiditet og mortalitet. Det er også risiko for å smitte folk som har forhøyet risiko for alvorlige covid-19-forløp. For det tredje er prioriteringen av disse helsearbeiderne også støttet av prinsippet om resiprositet: De har kritiske roller i covid-19-responsen, jobber under intense og utfordrende forhold, og setter både seg selv og sine nærmeste i potensielt høyere risiko når de hjelper andre.»

– Folkehelseinstituttet har allerede anbefalt for regjeringen at helsepersonell prioriteres for koronavaksinasjon, men etter risikogruppene. Men vi har anbefalt at rekkefølgen kan justeres dersom det blir mer smitte. Dette gjør vi nå. Det er en betydelig fare de fire neste ukene for mange nye lokale utbrudd og regional økning, sier direktør ved FHI Camilla Stoltenberg. 

Det er opp til fylker og kommuner å velge hvilke helsepersonell som skal prioriteres.

Det er imidlertid bekymringsfullt at FHI ikke nevner ambulansepersonell på det de kaller notatet for «Mulige kriterier for å prioritere mellom helsepersonellgrupper i spesialisthelsetjenesten».

Her nevnes personell i akuttmottak, covid-19-avdelinger, infeksjonsmedisinske avdelinger, intensivavdelinger, samt personell i medisinsk-mikrobiologiske laboratorier, personell på teststasjoner og bioingeniører.

Vel og bra, men ambulansepersonell bør også med på denne lista over utsatt personell i spesialisthelsetjenesten.

Tidlig under koronapandemien refererte vi en artikkel fra the New York Times som konstaterer at ambulansepersonell er en av de mest utsatte gruppene for smitte, kun tannleger lå høyere.

Vi har også sett eksempler på ambulansetjenester som har vært i ferd med å kollapse ved stort smittetrykk i andre land. Og ambulanser som står i kø i timevis for å få pasienten inn på overfylte sykehus.

En overlege ved akuttmottaket på Skien sykehus skrev forrige dagen et innlegg om hvorfor personell i akuttmottak bør stå først i køen for vaksine.

«Akuttmottaket er inngangsporten til sykehuset.» (...) «Vi utsettes daglig for smitte når vi mottar kjente smittede pasienter. Men vi utsettes også for potensiell smitte fra andre pasienter som kommer med annen sykdom.»

Pasientene i akuttmottaket kommer fra ambulanser, hvor ambulansepersonellet må sitte tett på pasienten i små kupeer i lengre perioder.

Det er nå velkjent at små, tette rom gir økt risiko for smitte.

Vi har jevnlig sett artikler om smittede ambulansearbeidere i Norge.

Vi skulle gjerne hatt en oversikt over hvor mange som har blitt smittet gjennom jobben av covid-19. Vi kjenner også til ambulansepersonell som har blitt alvorlig syke og innlagt på grunn av covid-19.

Vi håper at unnlatelsen i å nevne ambulansepersonell som en prioritert gruppe i vaksinekøen er en ren forglemmelse fra FHI sin side.