Hopp til hovedinnhold


2010: Hvilke fem ting ble spådd de neste ti årene? Hva ble realisert?

Hva blir viktig i prehopsital akuttmedisin i tiåret som kommer? spurte Ambulanseforum i 2010.

Kavalkade – hva skjedde i 2010, 2011 og 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017 og 2018?
Dette ble oppsummert i fem punkter:

  1. Bachelor paramedic.
  2. Elektronisk ambulansejournal som kan brukes til kvalitetssikring og forskning.
  3. Nødnett blir realisert.
  4. Nye behandlingsmetoder og utstyr.
  5. Sentralisering og samarbeid.

Fasit:
1. Bachelor paramedic er realisert! Først ute var OsloMet i 2014. Studiet tilbys nå ved Universitetet i Tromsø i nord siden 2018 og Universitetet i Stavanger i vest fra høsten 2019. Andremann ut til å tilby en slik bachelor var Nord universitet i Bodø fra høsten 2017, og Namsos høsten 2018. Dette studiet er superpopulært, har det vist seg.
2. Ting tar tid! Elektronisk ambulansejournal er fremdeles ikke en realitet i alle tjenester. Vestre Viken har hatt Mobimed i mange år, Sykehuset Østfold og St. Olavs hospital har en variant av Bliksund.
Nordlandssykehuset har testet ut CSAM sin variant. Sykehuset i Vestfold har drevet med etterregistrering i mange år, men har ikke elektronisk journal i ambulansen. Ellers er det etter vår kjennskap papir som gjelder fremdeles.

3. Nødnett er realisert, men nå snakker man om 5G og at Nødnett med egne basestasjoner ble altfor dyrt. Framtidas nødnett skal integreres i det kommersielle telenettet.
4. I 2010 ble følgende utstyr spådd å være i regulær bruk i løpet av tiåret:

  • Ultralyd
  • CPAP
  • Kapnografi
  • Hjerneslaghjelm
  • Trådløs pasientovervåkning i ambulansen.

Hjerteambulansen i Kristiansand bruker ultralyd, samt legehelikoptertjenesten. CPAP er innført i alle tjenester (er det ikke?!).
Kapnografi burde vært innført i alle tjenester, da det blant annet er en del av retningslinjen ved hjertestans, men er det ikke.
Hjerneslaghjelmen er under utprøving i Helse Stavangers legehelikoptertjeneste i et samarbeid med Equinor.
Trådløs pasientovervåkning blant annet med live-streaming til akuttmottaket er innført blant annet i Tromsø og Trondheim. Og i Danmark. Danskene ligger foran oss på mye.

5. Sentraliseringstendenser og spesialisering av funksjoner i sykehus-Norge er sterk, samtidig som motkreftene mot for stor sentralisering er skarp.
Når det gjelder prehospital akuttmedisin, så kan man rett og slett ikke sentraliseres for mye uten at meningen med å få rask hjelp forsvinner, men sykehusfunksjoner har i høyere grad blitt spesialisert. Det har ført til mer kjøring i ambulansetjenesten. Langt mer kjøring!
Akutthjelpere og brannmannskaper som first respondere er blitt vanlig mange steder for å kunne nå fram fort nok ved alvorlige og tidskritiske akutte tilstander.
Men ambulansen kan ikke bruke for lang tid heller?