Klarere retningslinjer for sykepleiere som ønsker ambulanseautorisasjon

Fagprøve eller ikke fagprøve? Det er spørsmålet. Illustrasjonfoto: Therese B. Kirkesæther

I 2010 ble det en stor debatt i norske ambulansemiljøer da Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) åpnet for en praksis hvor sykepleiere kunne søke om autorisasjon som ambulansearbeider uten å ha gått opp til fagprøve. Nå har SAFH gjort retningslinjene klarere. 

Det var to sykepleiere med lang prehospital erfaring som banet veien for flere da de anket SAFHs avslag på søknad om ambulanseautorisasjon til Helsepersonellnemnda (HPN) og fikk medhold

Les også hos AMPY: AMPY mener at fagprøve skal være en forutsetning for autorisasjon

Mange ambulansearbeidere oppfattet det som en trussel mot egen fagprofesjon når sykepleiere med varierende prehospital  erfaring plutselig kunne ta en snarvei utenom fagprøven.

Les Sykepleien: Kan få ambulanseautorisasjon

Ikke fordi sykepleiere ikke er velkomne i prehospital tjeneste, men rett og slett fordi man ønsker å være sikre på at de har tilstrekkelig prehospitalt faggrunnlag og samme kvalitet som en fagarbeider for å kunne jobbe i ambulansetjenesten, og ikke en «autoriasjon light«. 

Blant annet ble prøvenemnda i Møre og Romsdal bekymret når mange sykepleiere strøk på fagprøven, og i stedet søkte om autorisasjon hos SAFH, og fikk det der. 

Da Ambulanseforum spurte SAFHs daværende konstituerte direktør om det virkelig var slik at sykepleiere som har strøket på fagprøven kan få autorisasjon som ambulansearbeider, svarte han dette: 

– Ja, det kan de, fordi de tidligere har bestått en sykepleierutdanning som inneholder mer enn en ambulanseutdanning. At man har en dårlig dag på en prøve svekker ikke det at man har en tyngre utdanning i bunnen, sa Jørgen Holmboe. – Det kan sikkert virke merkelig, men sånn er det.

Med det bekreftet den forhenværende direktøren at han har fordommer alle ambulansearbeidere, som er stolte av fagutdanningen sin, er redde for å møte. 

Nå har SAFH registrert behovet for å tydeliggjøre autorisasjonsløpet for sykepleiere som ønsker autorisasjon som ambulansearbeider. 

«Derfor har vi arbeidet med å avklare våre retningslinjer, som også har vært sendt på høring til Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og fått deres tilslutning. Det er ment å gi et veiledende løp for sykepleierutdannet helsepersonell som ønsker å oppnå autorisasjon som ambulansearbeidere:

Krav til sykepleiere som søker autorisasjon som ambulansearbeider:
1) Minst to års yrkespraksis fra ambulansetjenesten.*
2) Tverrfaglig eksamen VG2 ambulansefag.
3) Spesialkurs:

 • Advanced Medical Life Support
 • Paediatric Life Support
 • Prehospital Trauma Life Support
 • Avansert Hjerte og Lungeredning

*For å kunne tilfredsstille kravene til praksis må en søker som hovedregel ha minst to års relevant erfaring i 100% stilling eller fire års erfaring i halv stilling for at erfaringen skal kunne sammenlignes med læretiden i ambulansearbeiderutdanningen.

Ambulansepraksisen må være allsidig og ha et omfang som tilfredsstiller kompetansemålene i VG 3 ambulansefag.
 
Dette innebærer at søkeren må kunne dokumentere å ha praksis fra en tjeneste med et volum på minimum 500 ambulanseoppdrag pr år.
 
Søkeren må videre kunne dokumenteres at tjenestens innhold har den nødvendige variasjon og er i samsvar med kompetansemålene i VG 3 ambulansefag.
 
Statens Helsepersonellnemnd har i sin saksbehandling understreket betydningen av at det skal stilles strenge krav til teoretisk ambulansefaglig kompetanse og ambulansefaglig praksis for at en søker skal kunne få autorisasjon uten å ha avlagt fagprøve i ambulansefaget,» skriver de en orientering til Ambulansforum.
 
Hvor mange sykepleiere som har fått autorisasjon som ambulansearbeider uten å ha gått opp til fagprøven er uvisst. En del arbeidsgivere har uansett et krav om at en ansatt ikke kan få fast stilling i ambulansetjenesten før de har gått opp til fagprøven og bestått. 
 
Klare retningslinjer er uansett en god ting, slik at alle vet hva som må til for å oppnå denne autorisasjonen. 
 

30 Comments

 1. Erik Bjørnstad says:

  Bra – men når kommer retningslinjene som klargjør hvordan dette gjøres andre veien?

 2. Disse kriteriene gjør det umulig for sykepleiere å få autorisasjon siden APLS er rettet mot anestesileger, barneleger og andre leger som arbeider med skadde eller akutt syke barn.

 3. Til Line: Det er helt korrekt, og vi dobbeltsjekket med SAFH om dette virkelig var et krav. Det er PLS som er det korrekte.

  Mvh Live

 4. Det burde ikke være snarveier!! Da bør det åpnes for at paramedic kan jobbe inne på sykehuset også.

 5. Helt enig med oddvar.

 6. Sykepleieutd har mer tyngde enn amb ja, men ikke på akuttmedisin! Og det er det amb driver med!Gjentar: Akuttmedisin! Sykepleien har 7 timers førstehjelpskurs og ikke noe operativt. Når skal kontorrottene skjønne forskjellene…..?

 7. Ambulansepersonell driver med sykepleie. Helt irrelevant om det foregår prehospitalt eller inhospitalt. Det er det mange som har vansker med å akseptere. Forøvrig kreves det at vi tar en god del tilleggsutdanning før vi får jobbe i ambulanse, inkludert operativt kurs. Jeg kunne også godt tenkt meg å se statistikk på hvor mange ambulanseoppdrag som innebærer akuttmedisin kontra eldreomsorg.

 8. En sykepleier har gjennom sine praksisperioder opparbeidet seg en klinisk erfaring som er gull verdt i ambulansehverdagen, som Øyvind helt korrekt er inne på at dreier seg mye om eldreomsorg. Likevel må du være godt rusta til å takle det som skjer relativt sjeldnere – som hjertestans og omfattende traumer. Den bakgrunnen får du ikke fra sjukepleieutdanninga. Personlig er jeg autorisert ambulansearbeider (med avlagt fagprøve), sjukepleier og paramedic. Er sjeleglad for at jeg har den treårige sjukepleierutdanninga som ballast når jeg jobber pre-hospitalt.

 9. Poenget mitt er, som Lars skriver, at sykepleierutdanninga er et godt utgangspunkt for prehospitalt arbeid. Jeg tror alle er enige om at spl trenger mer kompetanse på endel områder før en begynner som ambulansepersonell, men det krever da også arbeidsgiverne av oss. Jeg kan ikke se at sykepleierutdanningen er noen «snarvei» inn i ambulanse som enkelte mener. Jeg har fire år på videregående, tre år med høgskoleutdanning, seks års erfaring som helsepersonell og en god del kursvirksomhet før jeg fikk jobbe i ambulanse. Det må være en av de lengre snarveiene jeg har hørt om.

 10. Svensk spec. sykepleier says:

  Det är bra med hårda krav. Nu har jag som svensk slutligen fått min auktorisation som ambulansearbeider och som sykepleier. Men så har jag också 20års erfarenhet av prehospitalt arbete. Utdanning: Ambulanssjukvårdarutbildning, Utryckningsförarutbildning, Sjuksköterskeutbildning, ambulanssjuksköterske utbildning, anestesisjuksköterske utbildning, Medicine Master examen, TNCC, PHTLS, Prehospital sjukvårdsledning, Medicinsk-Taktisk snabblosstagning. AHLR barn och vuxen. Instruktörsutbildning i HLR barn och vuxen, m.m. Det skall bli trevligt att åka till vårt vackra grannland och arbeta :O)

 11. Eldreomsorg ja…men forskjellene er store der også. Hvor lenge er vi med en pasient kontra en sykepleier? Vi henter, og leverer, og yter et minimum av pleie underveis. Forskjellen er at ambulansepersonell sørger for å yte ett akutt behov. vi er først på stedet, og har ingen som forteller oss hva vi skal gjøre. Vi må tenke selv. Men at vi skulle hatt litt mer om sykepleietyngde kan diskuteres i det uendelige. Hva er behovet liksom? Jeg er utdannet amb personell og fullfører sykepleien til høsten. Årsaken til det er at jeg vil ha noe å falle tilbake på. Min erfaring fra praksis i sykepleien er at det fokuseres mye på pleie, stell og å være avhengig av en lege som forteller det hva du skal gjøre. Prehospitalt må vi som sagt tenke selv og finne løsninger. Og ikke alle sykepleiere egner seg ute i det operative heller. Så en utdannelse i det vil ikke si at man egner seg prehospitalt.

 12. sykepleier says:

  Dette er nesten morsomt å lese, tenker da spesiellt på kommentarene.

  Trur mange glemmer at Grunnkurs helse og sosial er 50% almenne fag og 50% helsefag og at VK1 ambulansefag er cirka 75 % ambulansefag og 25 % almenne. Mens sykepleien er 3 år 100% studie innenfor helse, medisin og sykdomslære. Jeg har selv gjennomgått hele VK1 ambulansefag studie og det var ikke spesiellt vanskelig, kan bekrefte at alt det som står i de bøkene og mye mer er bakt inn i sykepleien, viss man ser vekk i fra ambulansens operative funksjon boken.

  Jeg mener det er mange utrolig dyktige ambulansefolk, men jeg tror mange ikke er klar over hva som faktisk er pensum på sykepleien. Synes man av og til kan stikke fingeren i jorden og anerkjenne at de fire «store» bøkene som er pensum på VK1 ambulansefag tilsammen er tynnere enn anatomi og fysiologi boken som vi har første halvår på sykepleien, og da har vi jo andre fag i tillegg.

  Vi må også huske på at vi begynner å bli et av de få landene som har en så svak ambulanseutdannelse. Både USA, Canada og Australia har bachelorgrad for å få jobbe i ambulansen og Sverige har sykepleiere med videreutdannelse i ambulansefag altså 4års utdannelse.

  Sett opp mot norge sin 1år med 75% ambulansepensum og 2år praksis, så er det nesten litt flaut.

  Gleder meg til ting endrer seg i 2013 jeg.

 13. Sykepleier #2 says:

  Jeg er sykepleier. Oppfyller alle kravene. Hadde ikke kostet meg fem kcal engangå tatt fagprøven OM jeg bare hadde fått lov til det, da det er fagprøven jeg ønsker. Mens jeg kan autoriseres etter to år, vil ikke fagprøvenemnda la meg ta fagprøven før etter fire år, det er å skyte seg selv i foten om de vil «verne om fagutdanningen». Jeg skjønner regelrett ikke poenget med at de kan gi meg aut.etter to år (samt alle kurs og kjøregrunnlag er oppfyllt) men IKKE lar meg ta fagprøven da om det er det jeg ønsker, selv om jeg hadde betalt det selv!!

  Sykepleien er et godt grunnlag for å bli en god ambulansearbeider om man trives med akuttmedisin. På skolen min hadde vi 14 dager, obligatorisk undervisning i førstehjelp, akuttmedisin og traumatologi-med avsluttende prøve i dette når modulen var ferdig-samt stor øvelse med 20 skadde. Vi hadde også noen bøker som pensum. Vi mangler nok noe i utdanningen, men det er ikke noe som en ikke kunne burde oppfylle med ekstra kursing og utsjekkinger, så det blir kvalitetssikret.

  Uansett; jeg hadde satt stor pris om vi fikk faktisk ta fagprøven, når vi først kan autoriseres. Nå blir jeg autorisert, men i praksis vil jeg også ta fagprøven når det lar seg gjøre-om atter igjen to år…. Og det er ikke fordi jeg elsker eksamener (for det har jeg hatt endel av), men fordi jeg har respekt for mine kollegaer med fagbrev og ikke ønsker bare få aut. «tilsendt» i posten.

  Er trist når det blir en slik profesjonskamp. Mener ambulansearbeidere og sykepleier kan lære mye av hverandre og utfylle hverandre, begge veier!!

 14. hvor får en tatt kursene? som arbedismarkedet er nå i oslo/ akershus betyr det der at en ikke kan gå den veien der uten å pendle til oppland ellernoe for jobb? har ikke inntrykk av at en blir ansatt som spl på ambulanser på østlandet lengre.

 15. Til Sykepleier:
  Jeg undres sterkt over dine påstander om at det Norske utdanningsforløpet begynner og bli avleggs i forhold til andre land. At du baserer denne påstand på Richardsen sine fire bøker så er dette kun det teoretiske innholdet men disse bøkene blir større hvis ikke flere med nyutviklingene som kommer gradvis innenfor prehospitale tjenester.

  Flere Helseforetak har også famrakologi kursing som går på opptil tidsramme på flere måneder.

  Ambulansetjenesten er blitt mere enn hvit frakk tresko og ei seng og ei lita bandasjeveske.

 16. Jeg er selv utdannet Anestesisykepleier med lang og variert erfaring både prehospitalt (offshore) og traume mottak. Før dette var jeg blant annet på intensiv og akuttmottak.

  Flere ganger har jeg sendt inn cv og forespørsler for ambulansevakter men får avslag. Jeg har nok arbeid, men liker variasjon og tror det er gunstig for egenutvikling. Det er synd at jeg sammen med mange andre kollegaer føler oss utestengt fra ambulanse tjenester på tross av opplagte kvalifikasjoner – anestesi blir jo ofte med ut, og er en viktig ressurs. Jeg tar mer en gjerne en praktisk/ teoretisk test, men det er begrenset hvor mye innsats man legger i en utdanning som faglig sett ligger godt under det man allerede har oppnådd på de fleste områder.

 17. Amatørmessig av amb arbeidere å gå ut mot sykepleiere. Spl med erfaring fra akuttmottak/legevakt er vel så skolert som en ambulansefagarbeider med så å si et «brevkurs» og 2 års praksis. Heldigvis har noen av de store helseforetakene sjønnt dette og ansetter flere og flere sykepleiere prehospitalt.

 18. Jeg fikk fast stilling som sykepleier i ambulanse i Helse Vest, fra før av er jeg utdannet amb arbeider, Men for meg vil det være helt uaktuelt å ta paramedic. da vil jeg heller ta en høyere videre utdanning på eksisterende bachelorgrad. Det er no verftfall sammfunnsøkonomisk å bruke spl.

 19. samfunnsøkonomisk ja, men ikke like økonomisk for oss selv og ta vidreutd i spl når man ikke får støtte fra arbeidsgiver :)

 20. Hvilke turnus går du trieu? og hvilke foretak

 21. Døgnvakt sykebil Buskerud

 22. Jeg var utdannet ambulansearbeider samtidig jeg jobbet 100% med døgnvakter og noen 12 timers vakter, samtidig som jeg gikk spl på deltid, gikk over til heltid siste året samtidig som jeg jobbet i min vanlige turnus. det gikk helt fint, tok en dag av gangen, arb giver hjalp med å bytte vakter. får i dag spl lønn og har samtidig fått delegeringer. mange andre på samme stasjon gjorde også dette og andre skal begynner snart. vi er 12 stk på stasjonen no som har teke spl. vi får tariff og den er 430000 i grunnlønn og ca 8000 mnd i faste tilegg. alle t tilegga steg. muligens vi no får dekka gratis videreutdanning med full lønn og fri fra vakter.

 23. Sunnmøre du jobber ell?:)

 24. Jeg jobber i helse Vest

 25. Hei, jeg er sykepleierstudent og blir ferdig utdannet til sommeren. Jeg lurer på hva som må til for å kunne jobbe i ambulansen. Er det noen som vet hvilke kurs jeg må ta?

 26. Henrik. Ta 160 koden(utrykkingskurs), C1(liten lastebil). Amls, Phtls kurs. Alt dette koster vel og merke en del. Men da er også muligheten veldig stor til at du kommer inn i en tjeneste i første omgang som vikar. Og har man først fått foten innenfor så blir man der:) Lykke til:)

  http://www.ambulanse1.no/

  Linken er vel og merke for Oslo/Akershus

 27. Tusen takk for informasjonen Kjetil!

 28. Jeg ville søkt på de sommerferie vikariater som nå ligger utlyst… Blant annet på nav.no .

  Hvor i landet bor du Henrik?

 29. Ok, takk for tipset. Skal undersøke om det er muligheter for dette her.
  Bor i Ørsta / Volda.

 30. Mye bitterhet ute å går her eller? Sier seg selv at en med vgs ikke kan få aut. til en høyskoleutdanning.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.