Hopp til hovedinnhold


To unike autorisasjonssaker

To sykepleiere har fått autorisasjon som ambulansearbeidere etter å ha klaget på avslag fra autorisasjonskontoret. – Dette har vært helt spesielle tilfeller, sier direktøren i Statens helsepersonellnemnd.

To sykepleiere har fått autorisasjon som ambulansearbeidere etter å ha klaget på avslag fra autorisasjonskontoret. – Dette har vært helt spesielle tilfeller, sier direktøren i Statens helsepersonellnemnd, til Fagforbundet.

Bakgrunn: Autorisasjon uten fagprøve

Les også: Autorisasjon light 

Se hva SAFH svarer på prøvenemndas bekymring

Det fins ingen oversikt over hvor mange som har fått fagbrev uten først å ha bestått fagprøven. Heller ikke Autorisasjonskontoret for helsepersonell vet hvor mange sykepleiere de har godkjent på grunnlag av skriftlig dokumentasjon.

Siden 2005, da kravene til helsepersonell i ambulanse ble skjerpet (i forskrift 2005-03-18 nr 252, §17), har 17 av dem som har fått avslag på søknad om autorisasjon av autorisasjonskontoret, klaget til Statens helsepersonellnemnd. Nemnda har gitt to klagere medhold, mens 13 har fått avslag. To er ikke ferdigbehandlet..

Svært spesielle unntak

– Dette har vært to helt spesielle tilfeller, sier Øyvind Bernatek, direktør i Statens helsepersonellnemnd.

Den ene av de to sykepleierne hadde bestått grunnkurs for ambulansepersonell. Nemnda mente at dette sammen med sykepleierutdanning og spesialutdanning i anestesi dekket kravet som lærerplanen stiller til helsefag og ambulansemedisin.

Nemnda vurderte det videre slik at læreplanens krav til ambulanseoperative emner ble dekket ved at klageren hadde gjennomført den ambulanseoperative delen av ambulansepersonellutdanningen i tillegg til at han i ti år hadde arbeidet 50 prosent i ambulanse og 50 prosent på et akuttmottak.

Den andre kandidaten som fikk medhold i Statens helsepersonellnemnd, hadde omtrent tilsvarende utdanning og yrkespraksis.

– De hadde begge svært omfattende praksis som nemnda vurderte å kunne erstatte to år i ambulanse, sier Bernatek.

Ingen vanlig omvei

Direktøren i Statens helsepersonellnemnd understreker at hovedsporet til autorisasjon som ambulansefagarbeider er fagbrev etter fagprøve. Dette er også klart uttrykt i nemndas vedtak.

– Det har ikke vært intensjonen at noen yrkesgrupper skal kunne bruke unntaksbestemmelsen som en omvei til en autorisasjon selv om lovgiver har åpnet for at helsepersonell kan få autorisasjon gjennom unntaksbestemmelsen, sier Øyvind Bernatek.

– Men om en person har fått vedtak om autorisasjon, kan ikke vi omgjøre vedtaket, sier han.

Les mer om saken på Fagforbundets nettsider