Hopp til hovedinnhold


Overprøver prøvenemnda

Prøvenemnda (PN) i Møre og Romsdal har sendt et bekymret brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), da sykepleiere som har strøket på fagprøven søker om autorisasjon som ambulansearbeider hos SAFH, og får det der. Se hva SAFH svarer på kritikken.

Prøvenemnda (PN) i Møre og Romsdal har sendt et bekymret brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), da sykepleiere som har strøket på fagprøven søker om autorisasjon som ambulansearbeider hos SAFH, og får det der. Se hva SAFH svarer på kritikken.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 5 2010 som kommer i oktober

Les hva Helsepersonellnemnda sier om saken: To unike autorisasjonssaker

Bakgrunn: Autorisasjon uten fagprøve

Les også: Autorisasjon light

Det heter i brevet at i 2009 var det 19 % ikke bestått ved den praktiske fagprøven med kandidater som har utdanning som sykepleier med tilleggsutdanning innen PHTLS og AMLS i Møre og Romsdal.

Det er forskjellig praksis mellom arbeidsgiverne om de gir fast ansettelse til en sykepleier som har fått autorisasjon av SAFH. Noen må bestå fagprøven for å få fast ansettelse, mens hos andre igjen er det nok med autorisasjon etter unntaksbestemmelsen.

– Prøvenemnda ønsker seg tilbakemelding på hvordan en skal forholde seg om varslingsrutine når det gjelder kandidater som har fått ikke bestått, men som likevel får autorisasjon i unntaksbestemmelsen i HPL. Hvordan vurderer autorisasjonskontoret arbeidet i PN i landets fylker når en kan søke om unntaksbestemmelsen for å unnlate å avlegge den praktiske fagprøven? skriver Per Johan Tøsse, på vegne av prøvenemnda i Møre og Romsdal.

Her er hele brevet fra prøvenemnda (pdf)

I praksis blir det opptil den enkelte stasjonsleder å faglig vurdere om kandidaten oppfyller kravene til fagarbeider, framfor den offentlig oppnevnte prøvenemnda.

Se: Arbeidsgiverattest for Ambulansearbeidere (doc)

Tøsse presiserer at de har mange eksempler på sykepleiere som er flinke, men at det å være sykepleier ikke alene er nok til å bestå fagprøven.

– Det er bra at det kommer inn sykepleiere i yrket, men de bør ta den samme prøven som alle andre.

Statens autorisasjonskontors svar på kritikken

Er det virkelig slik at sykepleiere som har strøket på fagprøven kan få autorisasjon som ambulansearbeider?

– Ja, det kan de, fordi de tidligere har bestått en sykepleierutdanning som inneholder mer enn en ambulanseutdanning. At man har en dårlig dag på en prøve svekker ikke det at man har en tyngre utdanning i bunnen, sier Jørgen Holmboe, konstituert direktør i SAFH. – Det kan sikkert virke merkelig, men sånn er det.

Men er det ikke også slik at sykepleierutdanningen og ambulanseutdanning ikke akkurat overlapper hverandre fullstendig?

– Det er vi fullt klar over, og da må man vurdere om den ambulansefaglige kompetansen, og så er det vårt skjønn å vurdere praksis og erfaring. Så det vil være en skjønnsvurdering, og man finner sikkert en eller annen et eller annet sted som kanskje har for tynn kompetanse. Men vi har sagt at når det gjelder ambulansetjenesten, så må man etter vår vurdering ha erfaring tilsvarende full stilling, og det gjelder ikke arbeid i AMK eller akuttmottak. Vi opplever at vi er relativt strenge, men det er et skjønnsmoment hva som skal til av praktisk erfaring.

Blir ikke resultatet av det at det er stasjonsleder som avgjør om kompetansen er tilstrekkelig, framfor prøvenemnda?

– Stasjonsleder vil som leder alltid måtte gjøre en reell vurdering, og de har full styringsrett. Så hvis stasjonsleder mener at vedkommende har begrenset kompetanse vil det være en rett og en plikt å sette begrensninger for yrkesutøvelsen.

Men om prøvenemnda stryker kandidaten, og stasjonsleder vurderer vedkommende som kompetent: Blir ikke dette å overprøve prøvenemnda sin vurdering?

– Jeg skjønner ikke problemstillingen. Prøvenemnda er ikke en del av våre papirer. Du kan likevel bli ambulansearbeider om du er sykepleierutdannet og har jobbet så og så lenge, uten å gå opp til noen fagprøve.

Så hvor mange sykepleiere er det som har fått ambulanseautorisasjon til nå?

– Det vet vi ikke, det har vi ingen statistikk på.

Direktøren i SAFH viser også til at de i tidligere saker har opplevd at Helsepersonellnemnda mener de har vært for strenge når det gjelder å vurdere realkompetanse som alternativ til fagutdanning.

Men de to sakene Helsepersonellnemnda omgjorde, peker likevel ikke i retning av at Helsepersonellnemnda åpner for en lettvint praksis hvor sykepleiere med nok praksis kan få tilgang til autorisasjon uten fagprøve.