Hopp til hovedinnhold
Tillit - er fundamentalt. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Webinar – info om tid, sted, pris og program: Mennesker i akutte psykiske kriser

Ambulanseforums andre webinar vil handle om en pasientgruppe en del ambulansepersonell synes kan være utfordrende.

– Kunnskap gjør trygg, sier Anne Kristine Bergem, psykiater, og en av de som skal gjøre oss klokere på pasienter i akutte psykiske kriser på dette webinaret.

Dato: 17. november 2020
Tid: Kl. 16.00-19.15
Pris: Kr. 299,-
Plattform: YouTube, lenke kommer noen timer i forkant.

Samarbeidspartner:

Påmelding gir tilgang til Ambulanseforums plussabonnement i tre måneder. Her kan man se foredragene og artiklene i forbindelse med webinaret i etterkant.

NB: Abonnementet må sies opp på post@ambulanseforum.no før abonnementstiden er omme, ellers blir det automatisk fornyet.

På Ambulanseforums konferanse som skulle vært i september, planla vi sesjoner om møtet med mennesker i akutte psykiske kriser.

Dette er pasienter som en del ambulansepersonell oppgir at de synes de kan for lite om.

Målet med webinaret er å gi mer presis kunnskap og å avlive noen myter, og dermed å gjøre deg tryggere på neste oppdrag.

Program og tider

16.00 – 16.05 Åpning og velkommen
Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum og Thomas Green, paramedic og daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd

16.05 – 16.10 Kort om begrepet psykiatri
Anne Kristine Bergem, psykiater, forfatter og høgskolelektor OsloMet storbyuniversitetet 

16.10 – 16.35 Den psykotiske pasienten
Anne Kristine Bergem, psykiater, forfatter og høgskolelektor OsloMet storbyuniversitetet 

Still gjerne spørsmål på chat underveis.

16.35 – 16.40 Pause

16.40 – 17.10 Håndtering av akutte psykiske kriser: Dette må du vite om lovverket
Stein Ove Raanes, ambulansearbeider og sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, prosjektleder i Fellesfunksjonen ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge

Still gjerne spørsmål på chat underveis.

17.10 – 17.15 Pause

17.15 – 18.05 Transport av psykisk syke - verdig vei videre
Hege Topstad, tidl. ambulansearbeider og nå prosjektleder Sykehuset i Vestfold forteller om hvordan de har utviklet kompetansen i håndtering av psykisk helse-oppdrag i prehospital tjeneste og om utviklingen av samarbeidsarenaer med psykisk helse.

Still gjerne spørsmål på chat underveis.

18.05 – 18.15  Pause

18.15 – 18.40 Slik håndterer du den suicidale pasienten
Fredrik A. Walby, forsker og psykologspesialist

18.40 – 19.10 Slik forhandler vi med suicidale
Jon Eirik Prytz, fagkoordinator og forhandler i Krise- og gisselforhandlertjenesten, Oslo PD

Still gjerne spørsmål på chat underveis.

19.10 – 19.15 Avslutning og oppsummering
Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum og Thomas Green, paramedic og daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd

Det kan bli endringer på tidspunkter.

Spørsmål? Send mail til ambulanseforumforum@ambulanseforum.no.