Hopp til hovedinnhold
Hege Topstad. Foto: Privat


Verdig transport av psykisk syke - Hege Topstad

– Et viktig og litt «glemt» tema, sier Hege Topstad om prosjekt «Transport av psykisk syke - verdig vei videre» som hun ledet ved Sykehuset i Vestfold fram til 2018.

Prosjektet ble startet på bakgrunn av helseminister Bent Høies bestilling om utredning av flere psykiatriske ambulanser, mindre bruk av politi og mer kompetanse til prehospitalt personell omkring psykisk syke.

Hege Topstad er tidligere ambulansearbeider.

I foredraget forteller hun om hvilke innsikter intervjuer med pasienter og pårørende har gitt, og hvilke tiltak som er iverksatt på bakgrunn av disse intervjuene. Hun poengterer også hvordan ambulansepersonell og politi tenker forskjellig ut fra samfunnsoppdraget, og hvordan samarbeidsflatene er endret opp mot psykisk helsevern.

Foredraget er både lærerikt for operativt personell og ledere.

Hun begrunner valgene de har tatt i prosjektet, og forteller hvordan andre også kan få tilgang til læremidlene som er utviklet.

Blant annet har de utviklet dette spillet:

Spillet er tilgjengelig for prehospitalt personell i Helse Sør-Øst.

For tiden er Topstad hentet ut fra å lede forsknings- og utviklingsavdelingen til prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold, og jobber nå med omstilling på kirurgisk virksomhet og nytt akuttsenter knytta til innflytting i nytt bygg.