Hopp til hovedinnhold
Ambulansestasjonen på Bømlo. Foto: Live Oftedahl
Frå ambulansestasjonen på Bømlo. Foto: Live Oftedahl


Stortingsflertall for forskriftsfesting av responstider

Etter Arbeiderpartiets landsmøte i helgen kan det se ut til at det er et stortingsflertall for å forskriftsfeste krav til responstid for blålysetatene.

I vedtaket fra Ap-landsmøtet står det at Ap vil «forskriftsfeste responstid for blålysetatene».

I høst viste en votering i Stortinget at det ikke var flertall for å forskriftsfeste krav til responstider for ambulansetjenesten. Da stemte blant annet Arbeiderpartiet imot.

Les: Senterpartiet skuffet over responstidsnekt fra Arbeiderpartiet

Tidligere: Helseminister Høie - viktig med responstid-tiltak

Ambulansetjenesten har per i dag kun veiledende responstidsanbefalinger fra Stortinget. Anbefalingen er at responstidene ikke skal overskride 12 minutter på 90 prosent av akuttoppdragene i tettbygde strøk, og 25 minutter i 90 prosent av akuttoppdragene i spredtbygde strøk.

Per i dag er det ingen av de 18 ambulansetjenestene som når dette målet.

I høst fremmet Stortinget fremmet Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti et forslag om at «Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste krav om responstid og legge Akuttutvalgets forslag om nasjonale responstider på 8, 12 og 25 minutter til grunn».

Det var under behandling av Innst. 32 S (2018-2019).

6. april vedtok landsmøtet i Arbeiderpartiets at responstiden for blålys-etatene skal forskriftsfestes.

Lederen av distriktsutvalget, Cecilie Agnalt fra Østfold, er glad for å innkassere seieren om responstider i Ap, ifølge Trønder-Avisa (krever innlogging).

Agnalt i distriktsutvalget i Ap sier til Trønder-Avisa lørdag at det ikke er klart hvilke responstider Ap vil gå inn for. Det er ikke sikkert det er dagens anbefalinger Ap vil pålegge tjenesten.

Det betyr at det er flertall i Stortinget for å forskriftsfeste krav om responstid for ambulanser.
Det gjenstår å se om dette blir gjort til realpolitikk.

I så fall kan det få store konsekvenser for organiseringen av ambulansetjenesten i landet.