Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum 2017 - presentasjoner i PDF

Her er de fleste av foredragene på Ambulanseforum 2017. Vi jobber med å samle sammen resten. 

Se også: Ambulanseforum 2017 i bilder

Møt eksperten

Fødselshåndtering ved komplikasjoner (PDF)
Weronica Roksvåg og Christina H. Hernandez, jordmødre OUS
Slagtriage (PDF)
Maren Ranhoff Hov og Karianne Larsen, lege/stipendiat SNLA
Traumekasuistikk 1 (PDF) og Traumekasuistikk Jondal (PDF)
Rune Aalvik, medisinsk rådgiver ambulansetjenesten Helse Bergen og Målfrid Kristoffersen, lege Helse Bergen
Sepsis-kasuistikker (PDF)
Rune Aalvik, medisinsk rådgiver ambulansetjenesten Helse Bergen
SIPA - sikkerhet i prehospitalt arbeid (PDF)
Tom-Even Sollied, paramedic OUS og instruktør Verge
Intranasal fentanyl - Sykehuset Innlandet (PDF) og Flytskjema for smertelindring Voksne og barn. v.1.0 (PDF)
Lars Olav Fjose, luftambulanselege og anestesilege, Sykehuset Innlandet og universitetslektor NTNU Gjøvik
Kvalitets-HLR - QCPR - Pit crew CPR - hvordan forbedre kvaliteten på AHLR (PDF)
Kjetil Torgeirsen, Tor Harald Torsteinbø og Thomas Lindner, SAFER stavanger

Akuttmedisinsk diagnostikk

Den eldre akutt syke pasienten (PDF)
Jørgen Dahlberg, anestesilege og jurist, Helse Møre og Romsdal/OUS
Sepsis: Er qSofa for smal og SIRS for bred? (PDF)
Rune Aalvik, medisinsk rådgiver i ambulansetjenesten og luftambulanselege i Helse Bergen

Traumenytt

Sjokk og blødningskontroll (PDF)
Ingrid Elise Hoff, overlege Avd. for anestesiologi OUS, stipendiat SNLA
Faglig retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi (PDF)
Dag Uno Furuknap, paramedic Helse Nord-Trøndelag
Håndering av minimale, lette eller moderate hodeskader (PDF)
Terje Sundstrøm, nevrokirurg, Helse Bergen

Operative nyheter

Sammen redder vi liv - en viktig nasjonal dugnad (PDF)
Steinar Olsen, avdelingsdirektør Avd. medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet
Beredskapspunkter (forkortet PDF)
Oddbjørn Hagen, Thomas Christensen og Jonny Skogholt, ambulanse- og AMK OUS
Nye operatører, fly og helikoptre i luftambulansetjenesten. Konsekvenser for akuttkjeden (PDF)
Pål Madsen, medisinsk rådgiver, Luftambulansetjenesten HF

Innsats på skadeststed - ny organisering

Innsatsleder Helse Oslo universitetssykehus (PDF)
Atle Frøberg, innsatsleder Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus
Ny organisering av helsetjenestens innsats på skadested (PDF)
Bernt Kristiansen, seksjonsleder, St. Olavs Hospital
Organisering av skadested i distrikt (PDF)
Henning Andersen, ass.seksjonsleder og fagveileder ambulanseseksjon Valdres

Pasientsikkerhet

Prehsopital pasientundersøkelse (PDF)
Leif Inge Sørskår, Ph.D-student Universitetet i Stavanger
Ansvarsforhold og faglig forsvarlighet i ambulansetjenesten (PDF)
Geir Sverre Braut, seniorrådgiver Stavanger universitetssjukehus og forsker UiS

Akuttmedisinsk nytt

 Nye rusmidler - tegn og symptomer (PDF)
Odd Martin Vallersnes
Optimal prehospital smertelindring (PDF)
Lars Olav Fjose, luftambulanselege og anestesilege, Sykehuset Innlandet og universitetslektor NTNU Gjøvik

Akuttmedisinsk utdanning

Bachelor paramedic - siste bit i puslespillet og starten på noe nytt (PDF)
Stephen Sollid, leder av nasjonal arbeidsgruppe i bachelor paramedic
Forskningsprosjekter på masteren i Pre-hospital Critical Care (PDF)
Nina Thorvaldsen, masterstudent på UiS og paramedic Olso universitetssykehus og Elisabeth Jeppesen, fagansvarlig UiS

Framtiden i prehospital akuttmedisin

Å konkurrere i eget fag (PDF)
Adam Awanso, ambulansearbeider Helgelandssykehuset og
Sindre Varem Vang, ambulansearbeider St. Olavs Hospital
Likhet for alle - hva står i veien? (PDF)
Øyvard Sørensen, paramedic Prehospital klinikk OUS
Felles nasjonale retningslinjer - er det mulig? (PDF)
Per Christian Juvkam, medisinsk fagsjef Fellesfunksjonen Ambulanse Midt-Norge