Hopp til hovedinnhold
Gruer du deg for fødselsoppdrag? Illustrasjonsfoto: Ernest F, Wikimedia Commons


Ny undersøkelse: Ambulansearbeidere mener de mangler kompetanse på fødsel

Ambulansearbeider Jøran Sivertsen har tatt imot flere barn i bilen, med hjelp fra jordmor.

En ny norsk undersøkelse viser at ambulansepersonell skulle ønske de fikk bedre opplæring om fødsel, skriver VG.

Bakgrunn: – Ambulansearbeidere opplever at de ikke strekker til

Innlegg i forbindelse med forskningen: Uakseptabelt med tilfeldig praksis i prehospital fødselsomsorg 

– Våre studier viser at det er et tydelig behov for å styrke oppfølgingen av fødende kvinner utenfor sykehus, sier forsker Eline Skirnisdottir Vik.

Sammen med Hanne Vagle, Gunn Therese Haukeland, Bente Dahl og Vigdis Aasheim har hun intervjuet ambulansearbeidere ved 12 ambulansestasjoner i Norge om deres erfaringer med uplanlagte fødsler utenfor institusjon.

Tidligere: Går hardt ut mot fødselstilbudet – finnes ingen bevis på at sentraliseringen har gjort det tryggere

Les også: Dette må du vite om uplanlagte fødsler utenfor sykehus

«Mest opp til naturen»

Studien viser at norske ambulansearbeidere opplever at de har lite kunnskap og erfaring med dette. Den ble publisert i tidsskriftet Nursing Open i august.

Intervjuene med ambulansearbeiderne viser også at:

  • Ambulansearbeiderne opplever at det er vanskelig å gi god hjelp innenfor de rammene de har, på grunn av dårlig tilgang til følgetjeneste med jordmor.
  • Ambulansearbeidere er hverken opplært i, eller har utstyr til, å lytte til fosterlyd. Det gjør det vanskelig for dem å vurdere hvor fort de må kjøre, og hvor mye det haster.
  • Ambulansearbeidere beskriver fødsel som noe fint, men kjente at de ikke strakk til og det var «mest opp til naturen» om det gikk bra.
  • Ambulansearbeiderne opplever et misforhold mellom de forventningene samfunnet har til deres tjenester, og den opplæringen og treningen de har fått under utdanning og praksis.

De samme forskerne har tidligere intervjuet kvinner som ikke rakk frem til planlagt fødested. I denne studien fant forskerne at kvinnene ofte opplevde ambulansearbeiderne som stressede og usikre.

Les også: Trygg transport for fødende og nyfødte

Mer: Dobbel dødelighet ved fødsel utenfor sykehus

– Vi må styrke jordmortjenesten både i kommuner og sykehus, følgetjenesten med jordmor, sikre akseptabel prehospital responstid, samt bedre opplæringen av ambulansearbeidere. Vi kan ikke akseptere en praksis som i stor grad baserer seg på tilfeldigheter, sier sier Skirnisdottir Vik.

– Ved en komplisert fødsel, kommer vi til kort

– Vi lærer om fødsler, men det er i stor grad teoretisk. Likevel er det en forventning at vi skal kunne ta imot en normal, ukomplisert fødsel - noe vi føler vi mestrer. Problemet er at vi aldri vet om det blir en ukomplisert fødsel. Ved en komplisert fødsel, kommer vi til kort, sier ambulansearbeider, Bjørn Solseth, til VG.

Nylig ble det bestemt at de mister følgetjenesten i deler av sitt distrikt. Målselv i Troms la ned følgetjenesten i august. Det påvirker også nabokommunen Bardu - som har samarbeidet om ordningen.

– Å legge ned følgetjenesten er gambling. Politikerne gambler på at det går bra, de gambler med liv, sier Solseths kollega, Jøran Sivertsen til VG.

Følgetjenesten er en ordning som skal sikre gravide i distriktene trygg oppfølging. Ordningen skal ha en døgnkontinuerlig vaktberedskap, og alle som har mer enn 90 minutters reisevei, har rett til følge av jordmor.

VG har avdekket at 77 kommuner i Norge mangler en døgnbemannet følgetjeneste.

Samtidig viser våre tall at fra 2012 til 2019 har antallet kommuner med en reisevei på over to timer økt med fem prosentpoeng.

Les mer om saken hos VG