Hopp til hovedinnhold
AW101, det nye norske redningshelikopteret lander for første gang på taket av St. Olavs hospital den 11. september 2019. Foto: Live Oftedahl


Luftkamp om ny helikopterbase i Tromsø

Et flertall på Stortinget vil at Luftforsvaret skal drive den nye redningshelikopter-basen i Tromsø.

Men regjeringen har allerede skrevet kontrakt med en privat operatør, skriver VG på sine nettsider.

Både Frp, Sp og Ap uttrykker overfor VG et ønske å sette driften til Forsvaret så snart det er praktisk mulig, slik at også basen i Tromsø skal fly det nye norske redningshelikopteret AW 101, også kalt «Sar Queen».

Det var under valgkampen i 2019 at Erna Solberg lovet en egen fullverdig redningsbase til Tromsø.

Men nå ligger det an til at flertallet på Stortinget ønsker en annen løsning enn regjeringen, som har lagt til rette for en sivil helikopterbase i Tromsø fra 2022.

Kontrakten ligger allerede klar: CHC Helikopter Service har fått oppdraget fra Justisdepartementet, i en felles operasjon med Tromsø og Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard.

Kontraktens varighet er seks år fram til 2028, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år.

Vil ha «Sar Queen»

– «SAR Queen» som nå anskaffes til redningstjenesten i resten av landet, har noen unike kapasiteter som CHC’s Super Puma helikopter ikke har.

Vi ønsker like helikopter på alle redningsbasene i Norge, selv om det blir kostbart, sier stortingspolitiker Per-Willy Amundsen (Frp) til VG.

Frykter utsettelse

Sandra Borch (Sp) sier at de legger inn et forslag om at Forsvaret skal drive basen – men at regjeringen leier inn et sivilt helikopter inntil Luftforsvaret praktisk kan overta.

Martin Henriksen (Ap), som i likhet med Amundsen og Borch representerer Troms på Stortinget, forteller at også Arbeiderpartiet ønsker en statlig løsning:

– Arbeiderpartiet ønsker primært at Luftforsvaret skal drive basen i Tromsø. Men det aller viktigste nå er å få et redningshelikopter på plass. Det trumfer alt. Vi ønsker for all del ikke en utsettelse, sier Henriksen.

Han legger til at Ap har bedt regjeringen avklare at den sivile helikopter-operatøren likevel kan drive basen fram til Forsvaret eventuelt kan overta.

Beredskapen og hensynet til folks trygghet må være avgjørende, sier Henriksen.

– «Sar Queen» er et langt mer moderne helikopter når det gjelder radar, mobilsporing, avstandsmåling med laser, og kommunikasjon med Hovedredningssentralen.

Sjefen for Luftforsvaret kaller det «verdens beste redningshelikopter», sier Sp-representanten.

Frp kommer etter

– Det er Frp som kommer etter, men jeg er glad for at Frp har endret syn. I avtalen om statsbudsjettet kom det ingen signaler om at de ønsket en statlig drevet redningshelikopterbase i Tromsø, sier Martin Henriksen.

Per-Willy Amundsen erkjenner også at det vil ta tid før Luftforsvaret kan drive redningstjeneste fra Tromsø.

– Regjeringen har en opsjon på flere AW 101 redningshelikoptre enn de som er i bestilling. De er kostbare, men de har også kapasiteter langt ut over andre helikoptre.

– De har større rekkevidde og kan fly til Svalbard, noe andre typer ikke kan. Vi synes det er for lenge å vente til den sivile kontrakten går ut i 2028 med å få «Sar Queen» til Tromsø, sier Frps tidligere justisminister.