Hopp til hovedinnhold
30 skvadronens AW101 lander for første gang på St. Olavs hospital sin landingsplass på taket av akuttbygget. Foto: Live Oftedahl
På treningsoppdrag: 330 skvadronens AW101 lander for første gang på St. Olavs hospital sin landingsplass på taket av akuttbygget i 2019. Foto: Live Oftedahl


Kostnadssmell for nye redningshelikoptre: Peker på forsinkelser og ombygging på sykehus

Kostnadsramma til de nye SAR Queen-redningshelikoptrene økte med over to milliarder kroner.

De nye AW101 Sar Queen-redningshelikoptrene har allerede overtatt for Sea King på Sola og er straks i ferd med å overta beredskapen på Ørland, skriver Teknisk Ukeblad.

Nykommeren prises for det teknologiske løftet den har bidratt med og har blant annet imponert stort med skyhøy tilgjengelighet i 330 skvadron i sine første driftsmåneder.

Samtidig er det sider ved prosjektet, som ikke bare handler om selve helikopteret, som er i ferd med å påføre staten en solid kostnadsøkning.

I revidert statsbudsjett legges det fram en ny styrings- og kostnadsramme for anskaffelsesprosjektet som har økt fra 12,6 til 14,8 milliarder kroner eksklusiv mva.

Forsinkelser har kostet dyrt

Regjeringen peker først på det samme de har gjort i flere reviderte statsbudsjetter nå, nemlig at leverandøren, det vil si Leonardo Helicopters, har utfordringer med utvikling og godkjenning av de nye redningshelikoptrene, med påfølgende forsinkelser for forsvarssektorens innføringsprogram.

Det har også vært behov for tilleggsbestillinger knyttet til helikopterløsningen som ikke har vært dekket av den initiale kontrakten med leverandøren.

I tillegg var det altså også slik at det første helikopteret, som fløy til Sola 17. november 2017, veltet under bakkekjøring, noe som også bidro til å forsinke innfasinga slik at denne startet omtrent på samme tidspunkt planen var at den skulle avsluttes, det vil si sent i 2020. Dette påførte også merutgifter.

– Virusutbruddet har også forsinket fremdriften. Revidert fremdriftsplan, som vurderes som stram, tilsier at Sar Queen vil være innfaset i løpet av sommeren 2023.

Forsinkelser på om lag 32 måneder i forhold til opprinnelig plan har gitt betydelige merkostnader, skriver regjeringen.

I framlegget heter det videre at det gjennom operativ bruk, testing og oppdaterte vurderinger er blitt avdekket behov for endringer som har bidratt til økte kostnader til eiendom, bygg og anlegg (EBA), landingsplasser ved sykehus og IKT.

I tillegg er realiserte og fremtidige valutatap estimert til i underkant av én milliard kroner sammenlignet med det som ligger til grunn for gjeldende kostnadsramme. Dette er basert på valutakurser per 21.01.21.

Jobber fortsatt med landingsplasser

Når det gjelder infrastruktur, heter det i forslaget til ny, kvalitetssikret kostnadsramme følgende:

– Helikopterdekket ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Tromsø) ble på et tidlig stadium vurdert å kunne benyttes av Sar Queen med mindre tilpasninger. Nye vurderinger tilsier at dette ikke er tilfelle.

Ifølge regjeringen gjenstår fortsatt arbeid med å finne løsninger for begge sykehusene i Oslo i tillegg til sykehuset i Tromsø og St. Olavs hospital i Trondheim.

Slik planen er nå, skal AW101 være operativ på alle 330 skvadrons seks baser sommeren 2023, men for å sikre beredskapen mot eventuelle forsinkelser på tampen, er det sørget for at det finnes tre-fire Sea King-helikoptre med nok flytimer igjen til å kunne fly inn i 2024.