Hopp til hovedinnhold
Sea King. Illustrasjonsfoto: Morten Holm
Sea King fortsetter som redningshelikopter enn så lenge. Illustrasjonsfoto: Morten Holm


Tidspress og manglende opplæring bidro til at AW101-helikopteret veltet på Sola

Den endelige havarirapporten er ute, melder Teknisk Ukeblad.

Bakgrunn: Nytt redningshelikopter veltet under testkjøring

Les også: Ulykkeshelikopter har veltet før og Norge er ikke alene om AW101-problemer

Mer: Helikoptervelten til Stortinget

Tidspress som følge av forsinkelser, kombinert med feil og mangelfull opplæring var medvirkende årsaker til at Luftforsvarets nye redningshelikopter veltet på Sola 24. november i 2017.

Det konkluderer Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) i sin endelige rapport som ble offentliggjort tirsdag.

Dette var det første av de nye AW101-helikoptrene, og ulykken skjedde bare ei uke og fire treningsoppdrag etter at det ble fløyet fra fabrikken til 330-skvadronens hovedbase på Sola.

– Ingen plutselig eller ukjent teknisk feil ved helikopteret, bidro til hendelsen. En rekke menneskelige og organisatoriske faktorer medvirket til at hendelsen fikk utvikle seg uten at avvikene ble identifisert og korrigert, deriblant mangler i besetningens erfaring med og kunnskap om helikoptertypen, utilstrekkelig risikobevissthet, avvik fra sjekklisten, feil og mangler i opplæringen og en upresis sjekkliste, skriver SHF.

Svakheter i utdanninga

Det vies også et eget kapittel til det som framstår som oppsiktsvekkende svakt undervisningsopplegg fra leverandørens side, Leonardo Helicopters (LH).

Det pekes på utdatert materiale, instruktører med lite fersk kunnskap om de nyeste systemene og at de norske flygerne måtte bruke en dansk prosedyretrener i påvente av en oppegående norsk versjon. Cockpiten i danske EH101 har et helt annet oppsett enn de norske AW101-612.

– Treningsrapportene viser at det har oppstått usikkerhet og mistillit rundt undervisningsopplegget til LH og rundt den informasjonen som ble formidlet, skriver SHF.

Les mer om saken hos Teknisk Ukeblad