Hopp til hovedinnhold
Fra konferansen til Fagforbundet på Storefjell 2023. Foto: Jørn Finsrud.
Fra konferansen til Fagforbundet på Storefjell 2023. Foto: Jørn Finsrud.


Konferansen får flere variasjonsmuligheter

Parallelt med ambulansepersonell og AMK samles sykepleiere, portører, helsefagarbeidere og barsel- og barnepleiere når det skal arrangeres konferanse på Storefjell.

Den tradisjonsrike konferansen arrangeres av Fagforbundet på Storefjell 8. til 10. april. Selv om det er en stor bukett helsepersonell som samles blir det eget program for ambulansepersonell og AMK.

– Konferansen blir annerledes i år enn tidligere, med flere yrkesgrupper som deltar. Vi har laget et program med stor bredde, og vi har fått tak i gode forelesere, sier  Luther. Hun er leder av Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Første dag blir felles for alle yrkesgruppene, med blant annet Mads Gilbert som foredragsholder. Tidligere på programmet samme dag står EFOK, som er kollegastøtteordning og er forkortelse for emosjonell førstehjelp og krisehåndtering.

Dag to er det eget program for ambulanse og AMK, og første tema er traume hos eldre, med Jørn Rasmussen som foredragsholder. Rasmussen er seksjonsoverlege ved akuttmottak og AMM på Drammen sykehus. Videre fortsetter Rasmussen med temaet masseskade. Thomas Wilson skal også snakke om masseskade, men tar også for seg medisinske traumatiske blødninger, postoprative blødninger og tonsille blødninger. Et aktuelt tema er også suicidrisikovurdering- og håndtering, og ikke minst voldsrisikovurdering. Dette blir siste post på programmet med psykiater Torkil Vang.

Arrangøren informerer at det også er mulig å veksle mellom konferansene som arrangeres parallelt. For sykepleiere er det for eksempel konferanse som tar for seg etikk helsetjenesten knyttet opp mot etiske problemstillinger som samtykkekompetanse og tvang. For jordmødre og barsel- og barnepleiere blir det panel med mor som har opplevd dødfødsel, sammen med jordmor, barnepleier og barnelege Tanja Pedersen. For helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er det et foredrag om sepsis.