Hopp til hovedinnhold
Fagprøve eller ikke fagprøve? Det er spørsmålet. Illustrasjonfoto: Therese B. Kirkesæther


Klarere retningslinjer for sykepleiere som ønsker ambulanseautorisasjon

I 2010 ble det en stor debatt i norske ambulansemiljøer da Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) åpnet for en praksis hvor sykepleiere kunne søke om autorisasjon som ambulansearbeider uten å ha gått opp til fagprøve.

Artikkelen er fra 2012. Nå ligger SAFH under Helsedirektoratet som en avdeling.

Nå har SAFH endelig gjort retningslinjene klarere.

Det var to sykepleiere med lang prehospital erfaring som banet veien for flere da de anket SAFHs avslag på søknad om ambulanseautorisasjon til Helsepersonellnemnda (HPN) og fikk medhold. 

Les også hos AMPY: AMPY mener at fagprøve skal være en forutsetning for autorisasjon

Mange ambulansearbeidere oppfattet det som en trussel mot egen fagprofesjon når sykepleiere med varierende prehospital erfaring plutselig kunne ta en snarvei utenom fagprøven.

Les Sykepleien: Kan få ambulanseautorisasjon

Ikke fordi sykepleiere ikke er velkomne i prehospital tjeneste, men rett og slett fordi man ønsker å være sikre på at de har tilstrekkelig prehospitalt faggrunnlag og samme kvalitet som en fagarbeider for å kunne jobbe i ambulansetjenesten, og ikke en "autorisasjon light"

Blant annet ble prøvenemnda i Møre og Romsdal bekymret når mange sykepleiere strøk på fagprøven, og i stedet søkte om autorisasjon hos SAFH, og fikk det der. 

Da Ambulanseforum spurte SAFHs daværende konstituerte direktør om det virkelig var slik at sykepleiere som har strøket på fagprøven kan få autorisasjon som ambulansearbeider, svarte han dette: 

– Ja, det kan de, fordi de tidligere har bestått en sykepleierutdanning som inneholder mer enn en ambulanseutdanning. At man har en dårlig dag på en prøve svekker ikke det at man har en tyngre utdanning i bunnen, sa Jørgen Holmboe.

– Det kan sikkert virke merkelig, men sånn er det.

Med det bekreftet den forhenværende direktøren at han har fordommer alle ambulansearbeidere, som er stolte av fagutdanningen sin, er redde for å møte. 

Nå har SAFH registrert behovet for å tydeliggjøre autorisasjonsløpet for sykepleiere som ønsker autorisasjon som ambulansearbeider. 

De skriver: 

Derfor har vi arbeidet med å avklare våre retningslinjer, som også har vært sendt på høring til Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og fått deres tilslutning. Det er ment å gi et veiledende løp for sykepleierutdannet helsepersonell som ønsker å oppnå autorisasjon som ambulansearbeidere:

Krav til sykepleiere som søker autorisasjon som ambulansearbeider:
1) Minst to års yrkespraksis fra ambulansetjenesten.*
2) Tverrfaglig eksamen VG2 ambulansefag.
3) Spesialkurs:

  • Advanced Medical Life Support (AMLS)
  • Paediatric Life Support **
  • Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
  • Avansert Hjerte og Lungeredning (AHLR)

*For å kunne tilfredsstille kravene til praksis må en søker som hovedregel ha minst to års relevant erfaring i 100 % stilling eller fire års erfaring i halv stilling for at erfaringen skal kunne sammenlignes med læretiden i ambulansearbeiderutdanningen.

** Paediatric Life Support er ikke lengre et krav. Les mer om autorisasjon hos Helsedirektoratet her.
(Oppdatert 1. mars 2021.)

Ambulansepraksisen må være allsidig og ha et omfang som tilfredsstiller kompetansemålene i VG3 ambulansefag.  

Dette innebærer at søkeren må kunne dokumentere å ha praksis fra en tjeneste med et volum på minimum 500 ambulanseoppdrag pr år.  

Søkeren må videre kunne dokumenteres at tjenestens innhold har den nødvendige variasjon og er i samsvar med kompetansemålene i VG3 ambulansefag.  

Statens Helsepersonellnemnd har i sin saksbehandling understreket betydningen av at det skal stilles strenge krav til teoretisk ambulansefaglig kompetanse og ambulansefaglig praksis for at en søker skal kunne få autorisasjon uten å ha avlagt fagprøve i ambulansefaget.

Dette skriver SAFH i en orientering til Ambulansforum.  

Hvor mange sykepleiere som har fått autorisasjon som ambulansearbeider uten å ha gått opp til fagprøven er uvisst.

En del arbeidsgivere har uansett et krav om at en ansatt ikke kan få fast stilling i ambulansetjenesten før de har gått opp til fagprøven og bestått.   

Klare retningslinjer er uansett en god ting, slik at alle vet hva som må til for å oppnå denne autorisasjonen.