Hopp til hovedinnhold
Regjeringskvartalet og høyblokka minutter etter eksplosjonen 22. juli. Foto: Kyrre Lien / VG


Kavalkade: Hva skjedde i 2011 og 2012?

Bomben og Utøya-massakren. Vernedraktene kommer. Nasjonalt risikobilde lanseres. Vi går inn i et nytt tiår. Ambulanseforum har bladd gjennom tidligere numre. Hva var i nyhetsbildet for ni og åtte år siden? Hvordan har utviklingen vært?

Kavalkade – hva skjedde i 2010, 2013, 2014, 20152016 og 2017 og 2018?
Mer: Hva spådde man om prehospital akuttmedisin i 2010?
1. Felles datasett i ambulansejournalen: I 2011 spør vi ambulansesjefene om de har oversikt over om prosedyrene i ambulansetjenesten egentlig blir fulgt, eller kvaliteten på tjenestene som blir gitt, og om det burde vært et felles datasett. Her er det de svarer.
– Det burde vært et felles datasett for norske ambulansejournaler allerede for 20 år siden, så saken om felles datasett er overmoden. Men det har ikke vært mulig å få til konsensus, sa Trond Thoresen, tidligere ambulansesjef i Telemark og Vestfold i 2011.
– Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor vi ikke samarbeider om felles datasett og triage i Norge, det foregår mye samarbeid på tvers, men ikke noe gjennomgående, sa Per Øivind Sørgård, ambulansesjef i UNN.
– Jeg skulle gjerne sett at det var en felles ambulansejournal for norsk ambulansetjeneste, sa Stian Sægrov, ambulansesjef i Helse Førde.
– At vi har ulike datasett gjør det nok vanskeligere å forske på prehospital tjeneste, sa Odleif Bakken, tidligere ambulansesjef i Sykehuset Innlandet.
– Det er svært vanskelig å samle Norge til et rike og tvinge gjennom et system nasjonalt. Samtidig er det jo tungt å stå for all utvikling og opplæring alene. Jeg tror likevel det er en illusjon å ha samme system i ambulansetjenestene nasjonalt så lenge sykehusene og helseforetakene er ulike, sa Guttorm Brattebø, tidligere ambulansesjef i Helse Bergen.
– Et felles datasett hadde jeg satt pris på, det tror jeg er viktig om vi skal få fremgang i ambulansetjenesten i Norge, sa Dag Robberstad, ambulansesjef i Helse Stavanger.

2. Vernedraktene kommer. Disse lekre gule, månedraktene med svarte pustemasker. CBRNe (kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive substanser) er et tema ti år etter terrorangrepet den 11. september i New York City.
Nå: Ting tar tid. CBRNe-treningen og retningslinjene varierer fremdeles veldig i ambulanse-norge.

3. En opptelling viser at det er 306 ambulansestasjoner og 514 ambulanser i daglig drift. Ifølge opptellingen har 187 av stasjonene rene stasjonsvakter, mens 119 har hjemmevakt hele eller deler av tiden.
4. METTS (nå RETTS) innføres i Vestfold og Telemark.– Jeg tror det kan bli et like stort faglig løft som 12-kanals EKG og trombolyse var i sin tid, sier Jon Erik Steen-Hansen, overlege og medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten i området.

5. Internasjonale hendelser: Den arabiske våren preger nyhetsbildet fra februar. Et atomkraftverk i Fukushima Japan kommer ut av kontroll etter et jordskjelv og påfølgende tsunami. Den største kjernekraftulykken dette tiåret er et faktum. Folket i Libya gjør opprør mot Muammar al-Gaddafi. Norges bombeinnsats i landet i regi av NATO gjør oss til et terrormål.
6. Oppstart av ambulanselinje i Østfold, på Malakoff videregående skole. Det første kullet besto av 12 jenter og fire gutter.

7. Helse Midt-Norge innfører farmakologiutdanning på høgskole som standard. – Dette gir et stort faglig løft, sier Erlend Sundland, ambulansesjef i Sør-Trøndelag. En annen gevinst er at sertifisert personell lettere kan gå over foretaksgrenser uten at det blir spørsmål om kompetansen på dette området. Tjenesten hadde også som mål i 2011 at 75 prosent av ambulansearbeiderne i regionen skal ha paramedic-utdanning innen 2017.

8. Fredag 22/7 2011. Bomben i Regjeringskvartalet og skyting på Utøya. Én gjerningsmann. Norge rammes av den største villede handlingen siden krigen. 69 døde på Utøya og 8 i Regjeringskvartalet. Og enda flere skadde. Helseinnsatsen fikk bestått av den offentlige granskingen og mediekjøret som fulgte etterpå, mens politiet fikk kjørt seg.
Det var bare å avslutte ferien, pakke om og dra til Oslo og Vestre Viken for å skrive om innsatsen.
9. Nasjonalt risikobilde lanseres for første gang. Det verste som kan skje. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lanserte ni risiko-områder, langs en akse på mest sannsynlig og mest alvorlige konsekvenser. Blant scenarioene er pandemi, ekstremvær, atomulykker, terrorisme, cyberangrep og skipsulykker.

10. En ambulanse kjører ut på glatta – pasienten overlever ikke. En pasient omkom og fire ambulanse- og sykehuspersonell ble lettere skadet da ambulansen kjørte ut i forbindelse med et akuttoppdrag mellom Ringerike sykehus og Ullevål i slutten av november. Bilen ble helt ødelagt.

Noen overskrifter i 2012

1. Klarere krav til sykepleiere som søker ambulanseautorisasjon. Det ble protester fra ambulansemiljøet da sykepleiere som strøk på fagprøven likevel fikk autorisasjon som ambulansearbeidere. Det førte til klarere regler om hvilken kompetanse som kreves og hvor mye man skal ha jobbet i ambulansetjenesten.
2. Redningskonferansen 2012 krever handling etter den 22. juli 2011. Det etterlyses flere samvirkeøvelser, felles planverksløsninger, felles innsatslederutdanning. Og en ny håndbok for redningstjenesten.
3. Første NM i hurtigfrigjøring.
4. Norsk Luftambulanse har etablert har etablert GPS-ruter inn til 23 sykehus. Såkalte Point of Space (PinS) som gjør det mulig å utføre flere oppdrag.
5. Borgerkrigen i Syria starter. Et ganske velorganisert land når det gjelder velferd og utdanning blir omgjort til slagmark, bombet tilbake til steinalderen, og store deler av landet overtas av den islamske stat. Det syriske folket står mellom to onder: Diktator Al Assads styre eller den ekstrem-islamske organisasjonen middelalderske og forvrengte tolkning av koranen når det gjelder levesett.
6. Ambulanse Midt-Norge skipet ut 60 nye ambulanser til jul. 31 Mercedes Sprintere, 29 Wolksvagen T5 Caravelle med firehjulstrekk levert fra Falcks fabrikk (AMX i Polen og VBK Nordic. Fra neste år krever for øvrig EU-regler typegodkjenning.