Hopp til hovedinnhold
En kvinnen evakueres fra Bataclan etter skytingen i Paris den 13. november 2015. Foto: AP/ Thibault Camus


Kavalkade: Hva skjedde i 2015?

Nasjonal PLIVO-trening rulles ut. Norsk hjertestansregister har offisiell åpning. Som følge av ebola-krisen utvikles EpiShuttle. Ambulanseforum feirer 40 år som tidsskrift. Vi går inn i et nytt tiår. Ambulanseforum har bladd gjennom tidligere numre. Hva var i nyhetsbildet for fem år siden?
Kavalkade – hva skjedde i 2010, 2011 og 2012, 2013, 20142016,  2017 og 2018?
Mer: Hva spådde man om prehospital akuttmedisin i 2010?

1. Ambulanseforum har 40-års jubileum som tidsskrift!

2. Som følge av ebola-krisen utvikles EpiShuttle, en smittevernkuvøse, av det nystartede norske firmaet EpiGuard som springer ut av et samarbeid mellom folk på CBRN-senteret til Oslo universitetssykehus og designere.

3. 55 år i tjeneste skal bli vanskelig å slå for kommende generasjoner. Hallvard Liseth (70) gikk av som ambulansearbeider i Modum Vestre Viken, etter å ha jobbet i tjenesten siden han var 15 år.
4. Offisiell åpning av Norsk hjertestansregister den 16. mars. 25 år etter svenskene og 12 år etter danskene.
5. Nye europeiske retningslinjer ved hjertestans lanseres.

6. Teknologien i norske AMK-sentraler på anbud. Det skal bli flere runder og gå flere år før man er i havn.
7. PLIVO-treningen rulles ut.

8. På tampen av året kommer «NOU 2015: 17 Først og fremst»: Den første NOU på 15 år. Norske offentlige utredninger skal vise kursen framover. Den har mye fokus på kvalitetsløft i legevaktarbeid, og krav til felles akuttmedisinske planer mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Den skriver også om utviklingen av felles elektronisk dokumentasjonssystem for de prehospitale tjenestene og lik registrering av data, samt innføring av kvalitetsindikatorer.
Responstid bør være en indikator, men ikke et krav, ifølge utvalget.
Utvalget og NOU-en er også opptatt av et sammenhengende behandlingsforløp for rusmiddelavhengige og at akuttpsykiatri bør gjøres obligatorisk i opplæringen av alle i den akuttmedisinske kjeden.
9. Ny nasjonal traumeplan lanseres.

10. Terrorangrep i Paris fredag den 13. november, med flere lokasjoner setter nødetatene på en stor prøve.
11. Nytt helsehus i Fredrikstad åpner i desember, her er blant annet ambulansestasjonen og legevakta lokalisert.

12. Det går et stort snøskred i Longyearbyen som begraver 11 hus den 19. desember på formiddagen. To omkommer i raset.
13. Milepæl: En nasjonal prehospital prosedyre: En ekspertgruppe utnevnt av NKT Traume har laget en kunnskapsbasert prosedyre for pasienter som kan ha skade i nakke eller rygg.
Prosedyren «Stabilisering av columna fra skadested til avklaring» ligger i Helsebibliotekets samling av fagprosedyrer på nett.
Ikke alle helseforetak velger å implementere denne.