Hopp til hovedinnhold
HJEMMEVAKT: Snøbørsting av ambulanse. Vinteren er lang i Finnmark, og ikke alle har en garasje bilen kan stå i når den er hjemme. Foto: Alf Ove Hansen
Hjemmevakt i Finnmark. Bildet er tatt fra en annen sak. Foto: Alf Ove Hansen


Flaks er dårlig beredskap

Hvis du blir utsatt for noe kriminelt eller havner i en ulykke, la oss håpe det skjer på rett sted til rett tid.

Dette skriver Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Senterpartiet i en kronikk til TV2.

Statsminister Erna Solberg gikk til valg på bedre beredskap i 2013 og 2017.

Resultatet etter snart 8 år er sviktende beredskap på en rekke områder, og et økende klasseskille når det kommer til hvem som får hjelp når de trenger det.

Flaks kan avgjøre

Høyre-regjeringen har gjennomført den såkalte nærpolitireformen og sentralisert politiberedskapen i hele Norge.

Forskjellene på responstid, tilstedeværelse og synlighet har økt mellom små og større steder etter reformen.

Over 120 lensmannskontor ble lagt ned og 350 politiårsverk har blitt sentralisert bort fra mindre steder. Reformen har likevel ikke gitt en eneste ekstra politipatrulje ute blant folk.

Trenger du hjelp er det for mange innbyggere flaks som avgjør om nødetatene er i nærheten og rekker frem tidsnok.

«Enkelte vaktsett er så dårlig bemannet at man ikke tør å tenke på responstiden ved en alvorlig hendelse», ifølge Politiets Fellesforbund i Trøndelag.

Brannfolk og ambulansepersonell må ofte rykke ut og løse politioppgaver, selv om de utsetter seg for stor risiko og verken har utstyr eller kompetanse til å være politi.

Ambulanseberedskapen har Høyre overlatt til de udemokratiske helseforetakene, som en rekke steder i landet har forberedt eller gjennomført sentralisering av tjenesten.

En knusende dom

Ambulanseflytjenesten i nord satte Høyre ut på anbud. Oppdraget gikk fra norske Lufttransport til det multinasjonale selskapet Babcock, som var langt nede på kvalitet i anbudsrunden, men billigst.

Siste nytt er at helsemyndighetene har foreslått å endre statistikken som viser responstid for ambulanse slik at det ikke kan måles på kommunenivå.

Et effektivt grep for å skjule hvor lang tid ambulansen bruker på å komme frem i våre minst sentrale strøk.

Sikkerhetssituasjonen internasjonalt er mer spent enn på lenge. Likevel har Høyre bygget ned Forsvaret til et nivå som ligger langt under Forsvarssjefens anbefalinger.

Sivilforsvaret, som skal trygge befolkningen, har verken kapasitet eller utstyr til en større krise.

Regjeringen Solberg har skapt et forsvar som virker mer avskrekkende på Riksrevisjonen enn på fremmede makter som er ute etter å skade norske interesser.

Høyres pandemiberedskap har vi allerede testet. Regjeringen visste at det var høy sannsynlighet for en pandemi med store konsekvenser for liv, helse og økonomi.

Likevel var verken smittevernutstyr, intensivkapasitet, medisinlager eller beredskapsplaner på plass, og koronakommisjonen felte en knusende dom over regjeringens manglende beredskap.

Vi vil ha en kommisjon

I dagens verden styres det meste av teknologi. Sensitive personopplysninger lagres på dataservere som ofte er plassert i utlandet.

Før i tiden ville det vært utenkelig å kjøre lastebillass med sensitive dokumenter til Polen eller India for lagring. I praksis skjer dette nå hver eneste dag.

Høyre har gjort oss helt avhengige av multinasjonale selskaper som Microsoft for å drifte og ivareta kritiske systemer og sensitive persondata.

Til og med politiets nettpatrulje bruker Facebook for å chatte med befolkningen, noe som gir Facebook eierrettigheter til alt som skrives i chatten.

Senterpartiet har foreslått en offentlig skyløsning for å sikre at viktige data og funksjoner styres fra Norge. Høyre har stemt imot i Stortinget.

Senterpartiet vil sette ned en kommisjon for å gjennomgå den totale beredskapen i Norge. I en internasjonal krise, vil vi ha nok tilgang til matvarer? Hva med livsviktige legemidler og utstyr? Har vi nok sykehussenger? Har vi planer for kriseproduksjon av nødvendige varer dersom import blir umulig?

Disse, og en rekke andre spørsmål knyttet til områder som det digitale rom, terror, klimaendringer, migrasjon, atomhendelser, finansiell sikkerhet, strøm- og vannforsyning må vi gå grundig inn i og se i sammenheng.

Senterpartiet mener det ikke er nok å analysere krisene hver for seg. Tiden er inne for å sette ned en totalberedskapskommisjon. Vi må være bedre rustet til neste krise.

Beredskap skal være føre var

God beredskap skal være det motsatte av flaks. Beredskap er å være føre var. Det er å være forberedt på det som kan skje, og ha personell og materiell til det som måtte skje.

Beredskap er et lands bilforsikring, airbag og bilbelte. Høyre-regjeringen kjører nå i 120 km/t uten noen av delene og satser på at vi har flaks. Senterpartiet mener det er en risikabel strategi som ikke vil sikre oss mot kommende kriser.