Hopp til hovedinnhold
Svensk ambulanse i aksjon. Foto: Live Oftedahl
Svensk ambulanse i aksjon. Før koronakrisen. Foto: Live Oftedahl


Farlig feilvurdering av ambulansen

Kvinnen med hodepine og svimmelhet burde vært kjørt til akuttmottaket.

SVERIGE: Etter en mangelfull undersøkelse fik hun råd av ambulansesykepleier om å bli hjemme, ifølge Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Det skriver Vårdfokus.

Det var mye som gikk galt da en kvinne med et trykkavlastende shunt søkte helsehjelp midt på natten, konstaterer Ivo som peker på flere mangler hos hos Falck Ambulans og ambulansetjenestens behandling.

En shunt er en slange i hodet som drenerer vekk overflødig væske. Kvinnen hadde hodepine, var kvalm og svimmel, og det hadde blitt tiltakende verre i løpet av uka.

Hun hadde vært i kontakt med nevrokirurgen ved Universitetssjukhuset i Linköping som rådet henne til å søke akutt hjelp om tilstanden ble forverret i løpet av natten.

Ambulansen på stedet kontaktet en lege for å få råd i vurderingen. Legen syntes pasienten skulle fraktes til Motala lasarett, men der hadde de ikke rett kompetnase. Besøket hos kvinnen ble avsluttet med at hun fikk råd om å avvente hjemme og søke spesialisthjelp neste dag.

Ifølge Ivo har ambulansesykepleieren ikke dokumentert de vitale parametre som kreves for å vurdere pasientens behandlingsbehov. I journalen savnes også informasjon om hva som lå til grunn bak beslutningen om å ikke kjøre kvinnen til Universitetssjukhuset i Linköping (US) der nærmeste nevrokirurgiske kompetanse finnes.

I et tilsvar fra Falck ambulans framgår det at ambulanspersonellet ikke har fulgt rutinene korrekt, og at pasientens tilstand ikke ble vurdert på riktig måte.

Kvinnen søkte selv behandling på Universitetssjukhuset i Linköping på morgenen og ble operert dagen etter.