Hopp til hovedinnhold
TOM AMBULANSE: Første ambulanse tok ikke pasienten med etter å ha konsultert med primærvakten på barneavdelingen på Ahus, med legevakta og med AMK-legen. Selv om de konfererte, ble de likevel stående igjen med ansvaret for at pasienten ikke fikk adekvat helsehjelp.


Når overføringen svikter og noen dør

En 16 år gammel gutt døde som følge av en rekke uheldige faktorer som førte til et fatalt tidstap. Statens helsetilsyns konklusjon i tilsynssaken markerer tydelig hvilket ansvar man har som ambulansearbeider, selv om man har konsultert med lege.

Fra Ambulanseforum nr. 4 2017.

I kjølvannet av «shuntsviktsaken» ble ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus bedt av Helsetilsynet om å gi tilbakemelding til «alle involverte» om hvilke vurderinger og konklusjoner Helsetilsynet gjorde i denne saken.

Avdelingsoverlege Anne-Cathrine Braarud har undervist om hendelsen på de ulike stasjonene i området. Hun hadde også foredrag om shuntsviktsaken i fjor på Ambulanseforum.

Anne Cathrine Braarud, overlege på Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus

Ikke alle har anledning til å være med på konferansen. Derfor bringer vi videre noen viktige innsikter her, fordi dette gjelder alle:

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.