Hopp til hovedinnhold
I sving med elektronisk pasientjournal i Drammen, Vestre Viken. Illustrasjonsfoto: Fredrik Naumann/Felix Features
I sving med elektronisk pasientjournal i Drammen, Vestre Viken. Illustrasjonsfoto: Fredrik Naumann/Felix Features


Ambulansejournaler mangler ofte sykdomshistorie

Journalen skal blant annet fungere som en bro i kommunikasjonen mellom helsepersonell gjennom ulike ledd. Da er anamnesen viktig.

Fra Ambulanseforum nr 1. 2013. Tekst: Live Oftedahl

Hvordan tenker Statens helsetilsyn omkring journalføring for ambulansepersonell?

Bjørn Jamtli (bildet) seniorrådgvier i Statens helsetilsyn holdt et interessant foredrag om dokumentasjon og krav til forsvarlig omsorgsfull hjelp på en fagdag på Lukas Fagskole i Malvik.

Bjørn Jamtli. Foto: Live Oftedahl

– I kravet til faglig forsvarlighet i helpersonellovens paragraf fire, ligger det at det må være en balanse mellom arbeidsoppgavene og den kompetanse helsepersonellet har, sier Jamtli.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.